Beter Benutten

Beter

Benutten

van deur tot deur

Beter Benutten van deur tot deur

“Nederland is een druk land, vaak met volle wegen en treinen. We moeten dus blijven werken aan bereikbaarheid, zodat mensen en goederen op tijd komen waar ze moeten zijn.” Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu.

Files oplossen door op een slimme manier met de bestaande infrastructuur om te gaan, dat is het idee achter het programma Beter Benutten. Om het netwerk optimaal te gebruiken moet de spreiding van reizigers en weggebruikers verbeteren. Rijk, regio en bedrijfsleven hebben daarvoor 10 gebiedsprogramma’s en ruim 250 maatregelen

aangewezen. Samen investeren ze 1,1 miljard euro om de filedruk met 20 procent op de drukste knelpunten te verlagen.

Regio Rotterdam
“We stropen de mouwen op, maar wel in de wetenschap dat het alleen kan lukken door een optimale samenwerking met onze omgeving, waaronder alle bedrijven in de regio." Hans Stevens, De Verkeersonderneming

Het Rotterdamse recept voor minder spitsverkeer? Reizigers motiveren om buiten de spits de auto te pakken. Maar ook door alternatief vervoer per openbaar vervoer of fiets aantrekkelijker te

maken. Tegelijkertijd pakken alle regionale wegbeheerders de bestaande infrastructuur aan door het vervoersnetwerk slimmer te verbinden.

De verkeersonderneming
Sinds 2012 is de Verkeersonderneming de uitvoeringsorganisatie en coördinator voor het programma Beter Benutten Rotterdam. Het samenwerkingsverband bestaat uit de gemeente en stadsregio Rotterdam, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf.

Verdeelsleutel
Het Rijk investeert 102 miljoen euro in Beter Benutten

Rotterdam. Stadsregio Rotterdam, een aantal gemeenten, de provincie Zuid-Holland en het bedrijfsleven brengen 68 miljoen euro bij elkaar.

Aandachtsgebieden Rotterdam
In de stadsregio Rotterdam gaat de aandacht vooral uit naar de volgende gebieden:
- De verbinding via de A13, A20 en A16 van Delft-Zuid tot voorbij knooppunt Ridderster.
- Brienenoord- en Algeracorridor.
- De A15 op het traject Maasvlakte-Vaanplein, waar de spitsdrukte al is afgenomen.

Goede bereikbaarheid is cruciaal voor de economische ontwikkeling van Nederland. Weg, spoor en water slimmer, efficiënter en innovatiever gebruiken, dat is de kern van het programma Beter Benutten. Verspreid over tien regio's zijn zo'n 250 projecten in gang gezet om de bereikbaarheid te vergroten. Eén daarvan is de Algerabrug tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, waar het verkeer elke spits muurvast staat.

Lees meer

De 1000 van de Algera

Met wiskunde heeft het niets te maken. Wel met files. Dagelijks rijden bijna 50.000 auto’s over de Algerabrug. Onderweg naar huis, school en werk.

Lees verder

De 1000 van de Algera

Met wiskunde heeft het niets te maken. Wel met files. Dagelijks rijden bijna 50.000 auto’s over de Algerabrug. Onderweg naar huis, school en werk. Geld voor een dubbele brug is er niet. Duizend auto’s tijdens de spits de weg af krijgen is dé oplossing. Want die maken het verschil tussen doorrijden of stilstaan. Ideeën hiervoor zijn er volop. Overheid, bedrijven, gebruikers en bewoners: iedereen denkt mee. De inzet van elektrische fietsen, openbaar vervoer, carpoolen, flexplekken of videoconferencing zijn zomaar wat suggesties. Ook het beter afstellen van de verkeerslichten, het minder vaak openen van de Algerabrug,

het afsluiten van de afrit Capelle West in de spits en de snelle veerverbinding hebben effect. Creatieve vondsten genoeg. Wat te denken van een kabelbaan van busstation Krimpen naar Capelsebrug, een sneldienstvaart die eerder, langer en vaker vaart of een veerverbinding met Ridderkerk. Minder auto’s betekent overigens niet alleen minder files, maar ook minder uitlaatgassen. Dat is weer gunstig voor een leefbare en duurzame regio. Betrokkenen kunnen zelf ideeën aandragen of een stem uitbrengen op www.1000vandealgera.nl.

De Algerabrug verbindt Capelle aan den IJssel met Krimpen aan den IJssel. Deze brug uit 1958 is de eerste van de deltawerken en beschermt het achterland tegen het water. De brug is vernoemd naar de toenmalige minister Algera. Krimpen aan den IJssel is uit zijn jasje gegroeid. Elke dag gaan vele Krimpenaren de brug over, op weg naar school en werk. En is het achteraan aansluiten in de rij…

‘Goed voor de lichaamsbeweging en minder CO2-uitstoot’

‘Hoe krijg je mensen uit de auto en op de fiets? Dat lukt met een aantrekkelijke kortingsregeling. Bovendien sta je dan nooit in de file. Je weet precies hoe laat je ergens bent, doet aan lichaamsbeweging en verbrandt de nodige calorieën. De regeling is als volgt. Bij de aanschaf van een nieuwe fiets bedraagt de korting maximaal 350 euro. Bij een e-bike of e-scooter loopt de korting al snel op tot maximaal 550 euro. Wij maken bewoners die dagelijks de brug over moeten hierop attent via advertenties, posters, flyers en Facebook. Om voor de korting in aanmerking te komen, vullen ze het formulier in op www.ikdoehetmyway.nl. De Verkeersonderneming stort het bedrag dan terug op hun rekening. Maar we doen meer. Met onze probeerpool van zestien elektrische vervoersmiddelen ervaren mensen een week

lang hoe het is om op een e-bike of e-scooter naar het werk te gaan. De reacties op dit initiatief zijn positief. Iedereen is de files op de Algerabrug zat en pakt al sneller de fiets. Dit financiële voordeel is net dat duwtje in de goede richting. Zelf werkte ik jarenlang in Dordrecht. Uit ervaring weet ik wat een drama die brug is. Om de files te slim af te zijn haalde ik speciaal daarvoor mijn motorrijbewijs. Mijn vrouw maakt gebruik van de fietsregeling. In 30 à 35 minuten fietst ze nu naar haar werk, waar ze er met de auto zeker een kwartier langer over doet. Fietsen is bovendien ontspannend. Het maakt je hoofd leeg en je ergert je niet aan het stilstaande verkeer. Gunstig voor de CO2-uitstoot is het ook.’

Ruud Sterrenburg
Van Ster fietsen in Lekkerkerk

‘Waarom gooien we de IJssel niet dicht?’

‘Ook ik word dagelijks geconfronteerd met de files op de Algerabrug. Deze onhoudbare situatie zorgde ervoor dat ik hierover ging bloggen. Met mijn blog wil ik inwoners en de politiek in beweging brengen en stimuleren na te denken over oplossingen. “Waarom gooien we de IJssel niet dicht?” luidde één van mijn oplossingen. En leggen we een nieuw kanaal om Krimpen heen, zodat een brug overbodig is. Dit idee was compleet out of the box. Reden voor de Verkeersonderneming om mij als lokale partner aan te stellen. Buiten de bestaande kaders denken, daar draait het ten slotte om. Een suggestie kan niet gek genoeg zijn. Zo kwam iemand met het idee van een kabelbaan door de Krimpenerwaard heen. Waarschijnlijk een te kostbaar plan, maar wellicht zitten er wel bruikbare elementen in. Samen met de Verkeersonderneming heb ik www.1000vandealgera.nl ontwikkeld, waar

vooral burgers ideeën uitwerken en samen tot nieuwe inzichten komen. Eigenlijk heb ik twee kanten: een opbouwende en een kritische. In mijn persoonlijke blog deel ik soms een sneer uit naar de gemeente. Bij de 1000 van de Algera ben ik juist constructief en meewerkend. Dat deze initiatieven lonen, blijkt. Voorheen was bij storingen aan de slagbomen bijvoorbeeld niet bekend bij welke overheidsinstantie we terecht konden en wat de procedure was. Nu ligt er een protocol en werken de verschillende overheden beter samen. Ook zijn de openingstijden van de brug aangepast. De zomerperiode waarin de brug al om half 7 opengaat is teruggeschroefd van drie naar twee maanden. Zo krijgt het verkeer tijdens de spits voorrang boven de pleziervaart.’

Jeroen van Gent
Initiatiefnemer van www.algera-corridor.nl en www.1000vandealgera.nl

‘Een cultuuromslag om mensen de auto uit te krijgen’

‘Onze scheepswerf IHC Merwede zit achteraan op het bedrijventerrein De Stormpolder. Als alle bedrijven tegelijkertijd zouden beginnen en stoppen, sluiten onze werknemers letterlijk achteraan aan in de rij. Met onze buren van Hollandia spraken we al af om een kwartier na elkaar aan te komen en te vertrekken. Dat hielp, al was het mondjesmaat. Flexibele werktijden invoeren is bij het bouwen van schepen geen optie. Dus rees de vraag hoe we dit probleem het beste konden oplossen. Uit een enquête onder de medewerkers bleek dat een meerderheid de voorkeur gaf aan een halfuur vroeger starten en eindigen. Dat halfuur bespaart velen dagelijks drie kwartier reistijd. Ook zetten we georganiseerd vervoer in. Er rijden zo’n twintig Volkswagenbusjes, met maximaal acht personen die bij elkaar in de buurt wonen, van en naar het werk. Liever

twintig busjes, dan 160 auto’s die dagelijks over de Van Brienenoord- en Algerabrug moeten rijden. Deze initiatieven leidden ertoe dat de overlast voor onze werknemers en de omgeving drastisch afnam. Ook blijven we de initiatieven van omliggende bedrijven op de voet volgen. Zo zijn er recent watertaxi’s ingezet om werknemers in slechts een paar minuten naar de andere kant van het water te varen. Ze hoeven de Van Brienenoordbrug niet over en dat scheelt enorm veel tijd. We zijn nu in gesprek met de watertaxi voor een pilot. Het is een omslag om mensen de auto uit te krijgen. Dat moeten we niet onderschatten. Als goed werkgever in een dichtbevolkt gebied bekijken wij alle mogelijkheden. Er is niet één totaaloplossing, maar alle beetjes helpen.’

Timo Bindels
Divisiemanager HR Offshore & Marine bij IHC Merwede

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bureau Karin de Lange, Den Haag

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit