In vogelvlucht

over de Ramspolbrug

Continue beschikbaarheid van bruggen is van groot belang voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op de Nederlandse wegen en vaarwegen.

Lees meer
N50 over de Ramspolbrug

Continue beschikbaarheid van bruggen is van groot belang voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op de Nederlandse wegen en vaarwegen. Onder andere vanwege intensiever gebruik en zwaardere voertuigen is een aantal bruggen de komende jaren aan vervanging toe. Zo ook de Ramspolbrug die de Noordoostpolder met het vasteland verbindt. Gelijkvloerse kruisingen, de vele brugopeningen en de te smalle Ramspolbrug veroorzaakten onveilige situaties en vertraging op de weg. Rekening houdend met de toekomstige economische ontwikkelingen van de

Noordoostpolder werd gekozen voor een oplossing waarbij de N50 over een lengte van 6 kilometer werd verbreed naar 2x2 rijstroken, de weg 250 meter is verlegd naar het westen en de vijf gelijkvloerse kruisingen zijn vervangen door één ongelijkvloerse aansluiting bij het dorp Ens. Met duurzaamheid als een van de pijlers van het kabinet zet de Ramspolbrug alvast een groene stip aan de horizon. Met deze veelbelovende energieneutrale brug geeft IenM ruim baan aan nieuwe kennis en innovatie. De nieuwe Ramspolbrug is bovendien 13 meter hoog en heeft een vrije

doorvaarruimte van 45 meter. Het beweegbare deel in de brug heeft een doorvaarbreedte van 18 meter. Hierdoor kunnen binnenvaartschippers van grote containerschepen makkelijker doorvaren.

Kenmerken: de N50 over de Ramspolbrug is een belangrijke route die Noord en Zuid Nederland verbindt.

Bijzonder: de nieuwe Ramspolbrug is de eerste energieneutrale brug ter wereld.

Resultaat: verbeterde verkeersveiligheid en doorstroming voor zowel

wegverkeer als scheepvaart en een aanzienlijk lager energieverbruik.

Partners: Gemeenten Noordoostpolder en Kampen, de provincies Overijssel en Flevoland, waterschappen Groot Salland en Zuiderzeeland, het Dorpsbelang Ens en de ondernemersvereniging Ens, Koninklijke Schuttevaer, de fietsersbond, diverse scheepswerven en jachthavens, bewoners (direct betrokken bij het project) en aannemerscombinatie Infrateam N50 Ramspol (Van Hattum en Blankevoort, KWS Infra, Boskalis, Hollandia en Vialis).

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bureau Karin de Lange, Den Haag

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit