Dit is IenM
Het verhaal

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) zet in op leefbaarheid, bereikbaarheid en waterveiligheid. Dit doen we op vijf manieren:

  1. We nemen maatregelen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot tot netto nul in 2050;
  2. We beschermen Nederland tegen wateroverlast en zorgen voor een klimaatbestendige inrichting van ons land;
  3. We werken aan schone, intelligente en krachtige verbindingen over weg, water, spoor en lucht;
  4. We nemen maatregelen voor hergebruik van afval en het verantwoord omgaan met grondstoffen;
  5. En we verbeteren de kwaliteit van lucht en water.

We kunnen dit niet alleen, maar werken samen met burgers, bedrijven en belanghebbenden.

Snijvlak van belangen

We willen in een prettige, veilige en goed bereikbare omgeving leven. Dat lukt niet als we onze grondstoffen in het huidige tempo blijven verbruiken. Of als we onze ogen blijven sluiten voor de stijgende zeespiegel. De mogelijkheden van digitale data voor slimme en groene mobiliteit niet benutten.

Als land onder zeeniveau krijgen we steeds meer te maken met klimaatveranderingen.
We zetten daarom in op CO2-neutraal leven, werken en wonen. Tegelijkertijd beschermen we onze kust- en riviergebieden. Ook bij het inrichten van onze steden houden we rekening met het veranderende klimaat. Denk aan het inrichten van waterpleinen bij extreme neerslag. Of aan groene daken bij abnormale hitte.

We willen dat Nederland optimaal bereikbaar blijft. En meegroeit met de wereldeconomie als logistiek knooppunt en handelsland. Zonder goede wegen, spoorverbindingen, havens, vaarwegen en luchthavens komt onze economie tot stilstand. Daarbij hebben we de verantwoordelijkheid ons land zo in te richten dat mensen prettig kunnen wonen. Een nieuwe weg aanleggen, betekent ook rekening houden met omwonenden.

Omgeving is van ons allemaal

Het ministerie van IenM opereert op het snijvlak van drie grote uitdagingen: het verbeteren van onze leefbaarheid, van onze bereikbaarheid én van onze waterveiligheid.

Dit doen IenM’ers via een combinatie van hoofden en handen: wetenschappers,

beleidsmakers, uitvoerders en toezichthouders. Specialisten van het departement, Rijkswaterstaat (RWS), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Samen komen zij tot slimme oplossingen en praktische daden, juist omdat ze allemaal anders denken.

IenM’ers werken niet alleen, maar samen met burgers, bedrijven en belanghebbenden. Onze omgeving is van ons allemaal.

Daarom gaat IenM met zowel medewerkers als stakeholders in gesprek over de afwegingen die we moeten maken. We halen verhalen op van binnen en buiten IenM, over de kracht van het contrast. Die verhalen verschijnen de komende tijd op www.rijksoverheid.nl.

Oplossingen vanuit diversiteit

Uit dilemma’s en diversiteit ontstaan prachtige oplossingen. Wat onmogelijk lijkt, kan wél. Zoals bij het gebied rond Lent (Nijmegen).
We zorgen dat de rivier hier minder snel buiten haar oevers kan treden, terwijl we meer ruimte maken voor natuur en woningen. Een innovatieve oplossing die tot veel internationale aandacht en kennisexport leidt.

 

Of neem de A2 door Maastricht. Die loopt nu ondergronds, waardoor twee wijkdelen één verenigde wijk worden en mensen schonere lucht inademen. En de aanleg van de nieuwe A9 bij Amsterdam: we bouwen een tunnel, die zorgt voor betere bereikbaarheid en tegelijk ontstaat er een nieuw groengebied zo groot als twee Vondelparken.

 

In 2030 wil Nederland de koploper zijn als het gaat om hergebruik van grondstoffen. We zijn dan het land met het minste restafval van Europa en het laagste CO2-verbruik. Onze lucht- en waterkwaliteit is van Europese topkwaliteit. We vormen een ultramodern knooppunt dat ons nog beter verbindt met de wereld. Maar bovenal is en blijft Nederland leefbaar, bereikbaar en veilig.

Sneak-preview: de kracht van het contrast

Alkmaar had op 10 oktober 2016 de primeur van de eerste bodemaswasinstallatie ter wereld. Deze installatie maakt verbrandingsassen geschikt voor de wegenbouw. De assen van afvalverbranders werden al langer gebruikt in de wegenbouw, geluidswallen en dijken. Die assen zijn verontreinigd, omdat daarin de geconcentreerde versmelting zit van ons restafval. Bovendien kunnen de assen gaan lekken. Dat moest anders.

De Afval Energie Centrales (AEC’s) ontwikkelden daarop de bodemaswasinstallatie. Die maakt assen uit een verbrandingsoven voor afval zó schoon, dat het resultaat een bouwstof vormt voor de wegenbouw en betonindustrie. Dit is de Green Deal Bodemassen, van verontreinigd afval naar nieuwe, schone wegen en betere bereikbaarheid.

IenM maakte een filmpje over de kracht van dit contrast. Afval, energie en infrastructuur komen hierin samen.

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit

Wij zijn zeer benieuwd wat u als lezer van ons e-zine vindt.