Inspiratie
Innovatiever denken

195 landen spraken in 2015 af de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 2 graden of zelfs tot 1,5 graad. Op de Nationale Klimaattop (eind 2016) kwamen vertegenwoordigers van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en wetenschap samen om dit akkoord van Parijs een stap verder te brengen. Greenpeace was daar een van de betrokken partijen. Is Anna Schoemakers, directeur van Greenpeace, tevreden met het klimaatakkoord van Parijs? En hoe kan Nederland dit akkoord, samen met andere partijen, in de praktijk gaan uitvoeren?

Wel en niet tevreden

Anna Schoemakers, samen met Joris Thijssen deeltijd-directeur van Greenpeace, is zowel positief als negatief over het klimaatakkoord van Parijs. ‘Ja, er deden 195 landen mee. En dat is veel, dus dat geeft hoop. Met het streven om de opwarming van de aarde niet boven de anderhalve graad te laten komen, zijn wij als Greenpeace zeker tevreden.’

En nee, Schoemakers heeft ook gezien dat er in Parijs geen concrete afspraken zijn gemaakt; die volgen pas in 2018. ‘Daar zijn we dus niet zo blij mee. De aarde is nu al 0,85 graad opgewarmd en voor 2035 verwachten we een stijging die waarschijnlijk al bereikt zal zijn in 2020, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van het IPCC. Dat betekent dat we sneller en meer actie moeten ondernemen om de temperatuurstijging te beperken.’

‘Bijvoorbeeld door er nu al aan te werken dat de CO2-uitstoot in Nederland in 2020 40 procent lager is dan nu. Ook moet Nederland vóór 2025 volledig overstappen op hernieuwbare energie. En in 2035 moeten we onze huizen verwarmen door restwarmte en warm water uit de aarde. Als we dat kunnen bereiken, kunnen we de beloften die we in Parijs hebben gedaan, daadwerkelijk nakomen.’

Tempo moet omhoog

Greenpeace heeft het Nederlandse Energieakkoord mede-ondertekend. Volgens dit akkoord moet in 2023 16 procent van de totale energievoorziening duurzaam zijn opgewekt.

Schoemakers: ‘Onze expertise wordt door de andere partijen van het akkoord zeker gewaardeerd, maar we merken ook dat Greenpeace hard aan de kar moeten trekken. Wij hebben vanaf het begin voortdurend gepleit voor wind op zee en nu is iedereen hier enthousiast over. Fantastisch! Toch is het tempo waarmee wordt gewerkt aan een duurzame energievoorziening ons te langzaam. Er zijn nog steeds mensen die er niet van zijn doordrongen dat er haast is geboden.’

 

‘In Nederland heerst soms een zekere zelfgenoegzaamheid over wat ‘wij allemaal al doen’. Maar het is nog lang niet voldoende.’

Anna Schoemakers ervaart dat we in Nederland wars zijn van normering. ‘Maar ik ben ervan overtuigd dat energiebesparing, zoals bijvoorbeeld in koopwoningen, verplicht moet worden gesteld. Ook voor de industrie moet er een besparingsverplichting komen. Simpelweg omdat energiebesparing op vrijwillige basis op dit moment niet genoeg oplevert. Ik ben voorstander van de wortel en de stok; je hebt én regulering én subsidies nodig.’

Rol van de overheid

Maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, vergen een lange adem, weet Anna Schoemakers. ‘Daarom verwachten wij als Greenpeace veel van de overheid. Als de consequenties van het Klimaatakkoord voor Nederland eenmaal zijn doorgedrongen, kan de overheid betrouwbaar en langdurig beleid voeren. Daar kunnen bedrijven en organisaties dan op bouwen. Wij zijn erg tevreden met de manier waarop de overheid bijvoorbeeld windenergie op zee heeft aangepakt, zoals het aanwijzen van de kavels.’

In het Energieakkoord is echter ook afgesproken vijf oude kolencentrales te sluiten. De Tweede Kamer wil dat alle kolencentrales dicht gaan, maar het huidige kabinet schuift de beslissing hierover door naar een nieuw kabinet. ‘Consequentie van het Klimaatakkoord is dat ze allemaal dicht moeten’, pleit Schoemakers.

 

‘Het gaat nu nog om vijf centrales. Je kunt zeggen: het zijn er maar vijf, dus waar maken we ons druk over? Of je zegt: het zijn er maar vijf, dus die kunnen we makkelijk missen. Wij zeggen natuurlijk het laatste. Gelukkig zijn er in het Energieakkoord hele concrete afspraken gemaakt over windenergie. Dat doet meer dan verwacht. Gerenommeerde bedrijven zien en pakken kansen.’

‘Wij willen als Greenpeace graag een betrouwbare partner zijn. Hebben we iets afgesproken, dan gaan we daar ook voor.
En we geven het goede voorbeeld. Kijk naar ons pand aan het NDSM-plein in Amsterdam-Noord. Dat is duurzaam gerenoveerd. Met goede isolatie, geothermische verwarming en koeling, gebruik van windenergie (niet lokaal, dat staat de provincie niet toe), water-
besparende maatregelen en (her)gebruik van duurzame bouwmaterialen.’

Actievoeren, agenderen en sleuren

Het is bijzonder dat Greenpeace meewerkt aan de Nationale Klimaattop en het Energieakkoord. Insteek van de onafhankelijk opererende milieuorganisatie is dan vooral dat zij actie willen zien en vervolgafspraken.

Anna Schoemakers ziet het zo: ‘We zijn geen organisatie die alleen maar blaft, we bijten ook wanneer nodig. Dat betekent dat we, ondanks dat we geen politieke organisatie zijn, ons wel laten horen richting de komende verkiezingen en formatie.’ Greenpeace wil geen onderdeel zijn van het ‘Haagse centrum’. ‘Wij zijn en blijven meer van het actievoeren, agenderen, sleuren, de vinger op de pijnlijke plek leggen en taboes doorbreken.’

Anna Schoemakers sluit af met haar motto: ‘Bij alles wat we doen, is mijn lijfspreuk: No time to waste, but let’s make sure we enjoy the ride!

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit

Wij zijn zeer benieuwd wat u als lezer van ons e-zine vindt.