De Etalage
Voor het voetlicht

Duurzaamonderweg

Resultaten

Het Duurzaamheidsverslag van IenM 2016 is op 17 mei verschenen. Wat hebben we tot dusverre bereikt? Onder meer 18 procent minder uitstoot van CO2 broeikasgassen dan in 2015, een CO2 certificaat en we zijn winnaar van de Procura+ Award voor de duurzame aanbestedingsprocedure voor het project A6 Almere. ‘Duurzaam Onderweg’ laat zien dat heel IenM duurzamer opereert dan het jaar ervoor. Het verslag laat ook zien welke stappen we nog moeten zetten om zo duurzaam mogelijk te werken.

Doelen

En waar streeft IenM dan naar? In 2030 zijn we volledig klimaat- en energieneutraal. Ook is onze bedrijfsorganisatie dan 100 procent circulair. IenM blijft medewerkers een veilige werkomgeving bieden en wil een maatschappelijk verantwoord werkgever zijn. We creëren de randvoorwaarden die medewerkers in staat stellen te werken aan hun permanente ontwikkeling. Belangrijke aandachtgebieden hierin zijn onder andere vakmanschap, levensfase, diversiteit, arbeidsmobiliteit en goed werkgeverschap, bijvoorbeeld door werkplekken te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Duurzaamheid verankeren we intern én extern: het krijgt een prominente plek in alle relevante opdrachten, zoals die voor ruimtelijke infrastructuurprojecten (MIRT).

(Op) alle onderdelen

Het ministerie presenteert dit duurzaamheidsverslag – na vorig jaar – nu voor de tweede keer. Het geeft een beeld van onder andere het eigen energieverbruik, besparingen en de inkoop van duurzame producten en diensten. Ook beschrijft het de maatregelen die in 2016 zijn genomen door IenM, Rijkswaterstaat, KNMI, Planbureau voor de Leefomgeving, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Emissie Autoriteit en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling.

‘Duurzaam Onderweg’ beschrijft de duurzame doelstellingen en prestaties van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het verslag is een belangrijk ijkpunt voor onder andere het Programma Duurzaam IenM. Hiermee laten we aan de buitenwereld en onze medewerkers zien hoe wij werken aan onze doelen op het terrein van duurzaamheid. En hoe wij willen inspireren en aanzetten tot actie. Klimaat en energie, circulaire economie en duurzaamheid in alle werkprocessen en cultuur zijn leidende thema's in ons duurzaamheidsbeleid.

Lees meer

Klimaat en energie

IenM wil uiterlijk in 2030 volledig klimaat- en energieneutraal zijn. Met als tussendoel een reductie van 20 procent CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 2009. Dit doel bereikten we vorig jaar al. In 2016 bedroeg de CO2-uitstoot van IenM 126,6 kton. Dit staat gelijk aan de CO2-uitstoot door 28.000 huishoudens. Deze uitstoot ligt 28 procent lager dan in 2009 en 18 procent lager dan in 2015. De belangrijkste CO2 besparende maatregelen waren in 2016 de inkoop van 66.000 MWh Nederlandse windenergie en het toenemend gebruik van biodiesel bij de Rijksrederij.

Circulaire economie

We verminderen het gebruik van eindige grondstoffen door IenM zelf. Producten en materialen worden zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. In het inkoopproces kopen we bij voorkeur maatschappelijk verantwoord in én zoeken we naar duurzame alternatieven. In 2020 kopen we ten minste 10 procent circulair in. We onderzoeken samen met ketenpartners mogelijkheden voor het ontplooien van circulaire initiatieven. Afgelopen jaar zijn diverse proefprojecten gestart, bijvoorbeeld rondom de Fairphone en biobased koffiebekertjes.

Duurzaamheid

In 2016 gaven we duurzaamheid in de projecten van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) een steviger plek. Zo wordt in alle MIRT-projecten nu benoemd welke maatregelen voor klimaatadaptatie noodzakelijk zijn. Goed werkgeverschap valt óók onder het actuele duurzaamheidsbeleid. André Frijters, directeur HRM: ‘De kengetallen voor verzuim, instroom en uitstroom, en arbeidsbeperkten zijn prima. Maar wat betreft vrouwen aan de top is er werk aan de winkel. We zitten op de norm (2016: 35 procent, 2015: 31 procent), maar het kan en moet beter.’

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit