De etalage

recyclingInzetten op

Green Deals: gouden ideeën verzilveren

Lees meer

Green Deals: gouden ideeën verzilveren

Afvalketen verduurzamen

Op Europees niveau loopt Nederland voorop in het recyclen van afval. We hergebruiken bijna 80 procent van ons afval, 19 procent levert energie op door verbranding en 3 procent eindigt uiteindelijk als afval. IenM legt de lat nog hoger als het gaat om duurzame afvalverwerking. Het doel: zo min mogelijk afval, zo veel mogelijk hergebruik en recycling. Binnen twee jaar moet 83 procent van al het afval hergebruikt worden. Het scheiden van afval is namelijk beter voor milieu, klimaat, economie en een duurzame samenleving. Zo sparen we grondstoffen en energie uit, benutten we waardevolle materialen en maken we recycling mogelijk. Dat is samen duurzaam doen.

Green Deal Inzameling Textiel

Uit onderzoek blijkt dat burgers vaak niet weten wat ze wel en niet kunnen inleveren. Zo weten weinig mensen dat versleten kleding ook in aanmerking komt voor hergebruik. Met behulp van de Green Deal Inzameling Textiel streven deelnemende gemeenten, kringloopbedrijven, charitatieve en commerciële organisaties naar meer textielinzameling: in 2015 moet vijftig procent van alle textiel apart worden ingezameld. Dat doen ze door meer gerichte communicatie over gescheiden inzameling van textiel, verbetering van de inzamelinfrastructuur en het gemak voor de consument.

150 Green Deals
Sinds 2011 sloot de rijksoverheid al 150 Green Deals met bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Zo helpen we concrete initiatieven van de grond te krijgen die bijdragen aan economische groei en een beter milieu. Green Deals vormen een inspiratiebron voor anderen, lenen zich voor brede navolging en maken de weg vrij voor nieuwe kansrijke initiatieven.

Jaarlijks verbranden we ruim 140 miljoen kilo textiel: dat zijn 10.000 vrachtauto’s vol. En dat terwijl 70 tot 80 miljoen kilo textiel per jaar geschikt is voor recycling. In IMagine #1 vroegen we u wie het voortouw moet nemen in hergebruik van textiel en andere producten. De meerderheid vindt recycling een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven. Daarom werkt IenM samen met de sector in de Green Deal Inzameling Textiel aan de inzameling van meer textiel. Verdwijnt nu slechts een derde van alle kleding in de textielcontainer, in 2015 moet de helft van alle kleding apart worden ingezameld.

Landelijk Afvalbeheerplan

Het doel van de Europese kaderrichtlijn Afvalstoffen is tot een recycling society te komen, waar we afval zoveel mogelijk voorkomen. Met het Landelijke Afvalbeheerplan (LAP) stimuleert IenM organisaties en bedrijven die in Nederland binnen de afvalketen werken om de grondstoffenketen te verduurzamen. Afval hergebruiken als grondstof is mogelijk met bijvoorbeeld oud textiel, papier en karton, grof huishoudelijk afval, PVC en aluminium. Zo komt een oude fleecetrui deels terug in tapijt, kunststof verpakkingen in auto’s en bevatten funderingsresten grondstoffen voor staalconstructies.

De cijfers

In 2011 telde Nederland 207 miljoen kilo textielafval. Daarvan werd 67 miljoen kilo ingezameld voor:
  • Hergebruik kleding 60%
  • Recycling poetslappen 20%
  • Overige toepassingen 13%
  • Afvalverbranding 7%

Daarvan kwam 140 miljoen kilo bij het restafval, terwijl
  • 26% geschikt was voor producthergebruik
  • 37% geschikt was voor recycling

(Bron: presentatie “Textielinzameling op de kaart” van 14 maart 2013)

Green Deal aanmelden

Heeft u ook vernieuwende initiatieven voor groene groei, maar loopt u in de uitvoering ervan tegen barrières aan? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Green Deal. U kunt op elk moment online een initiatief aanmelden voor een Green Deal met de Rijksoverheid. Binnen 6 weken hoort u of u een uitnodiging krijgt voor een gesprek.

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bureau Karin de Lange, Den Haag

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit