Samen werken

SAMEN
WERKEN
aan ...

OpStap naar een beter OV

Hoe kunnen initiatieven voor beter openbaar vervoer zich ontwikkelen? Door een handtekening te zetten onder het manifest ‘Samen op reis, OpStap naar een beter OV’. Door intensief samen te werken met OV-bedrijven en regionale overheden werkt IenM mee aan een systeem waar reizigers kunnen rekenen op een toegankelijk, veilig en betrouwbaar OV-netwerk. De eerste pilot in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland start in 2014.

Samen op reis

Arriën Kruyt

Reizigersvereniging Rover

Jan van Selm

Directeur OV-bureau Groningen Drenthe

Ineke van Gent

Regiodirecteur Noordoost, NS

Annemarie van
Zuidberg-Tabak

Operationeel directeur Qbuzz

De tijd is rijp voor samenwerking

‘Op uitnodiging van Rover en Urgenda hebben IenM, openbaarvervoerbedrijven en regionale overheden de handen ineengeslagen om het OV en de dienstverlening te verbeteren voor de reiziger. Die verdient een veilig OV waar hij eenvoudig kan uitvinden waarvandaan een trein, bus of tram vertrekt en hoe hij snel en efficiënt van A naar B komt. Snelheid, veiligheid en gemak zijn belangrijk. Betere aansluitingen tussen trein, bus en tram leiden tot meer klanten en meer tevreden reizigers. Zij profiteren weer van transparantie en eenduidigheid in prijzen.
In juni 2013 presenteerden we als initiatiefgroep, bestaande uit OV-bedrijven en concessieverlenende overheden, ons manifest “Samen op reis, OpStap naar een beter OV”.

Hiermee willen we creatieve ideeën op tafel krijgen en concrete initiatieven stimuleren, ondersteunen en faciliteren door allianties aan te gaan met partijen binnen en buiten de OV-wereld. Door over grenzen heen te kijken en te stappen kunnen we het OV-systeem veel beter benutten op het gebied van organisatie, communicatie, samenwerking en duurzaamheid. Betrokken organisaties erkennen de noodzaak en meerwaarde van het initiatief: het OV verbeteren kunnen ze niet afzonderlijk, wel vanuit een breed netwerk. Ondertekening van het manifest is slechts een eerste stap, uitvoering een tweede. Daarom is de eerste pilot in 2014. Dan stemmen NS, Arriva, en Qbuzz hun afzonderlijke OV-aanbod in Noord-Nederland beter op elkaar af in een integraal netwerk.’

Samenhang creëren in totaalaanbod

‘OV-bureau Groningen Drenthe is de trekker van de proef in Noord-Nederland. We werken er samen met de provincies Groningen, Drenthe en Friesland, IenM en vervoerders NS, Arriva en QBuzz. Het OV-bureau Groningen Drenthe, met als moederorganisaties de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen, is sinds 2005 de drijvende kracht achter de ontwikkeling van het OV per bus. Bundeling van inzet, kennis, middelen en ideeën maakt steeds beter OV mogelijk. In onze werkwijze staat de klant centraal. Goed benut en gewaardeerd openbaar vervoer komt tot stand als je weet wat de klant wil. Van comfortabele voertuigen, haltes en overstappunten tot snelle veilige routes, actuele reisinformatie en betaalgemak.

Reizigers zijn in grote mate tevreden over het OV in Noord-Nederland, maar het aanbod van de drie grote vervoerders sluit niet altijd naadloos op elkaar aan. Om het OV als geheel te verbeteren, stemmen we het totale aanbod op dit moment op elkaar af. Alle lijnen en mogelijke overstappen moeten voor de reiziger logisch en glashelder zijn, van trein naar trein en van trein naar bus. De vervoerders bedenken hiervoor samen met de concessieverleners (de provincies) een oplossing, inclusief afspraken over tarieven en het verstrekken van reisinformatie. Vanaf 2014 krijgen de verbeteringen hun beslag. Dat we daarmee de beleving van de reiziger naar een hoger niveau brengen is een kwestie van tijd. Als OV-bureau houden we dat goed in de gaten.’

Extra zetje om samen klant te bedienen

‘Samenwerken met Arriva en Qbuzz betekent dat we gegevens met elkaar gaan uitwisselen. Dat is controversieel. We zijn collega’s, maar ook concurrenten. In deze samenwerking stappen we daar overheen en nemen we de reiziger als uitgangspunt. We kijken hoe we die met elkaar zo goed mogelijk kunnen bedienen. Wij willen een klantgerichte en attente dienstverlener zijn, die het vervoer in Noord-Nederland van deur tot deur verzorgt. En dat kunnen we nu eenmaal niet alleen. Hiervoor zijn alle partijen nodig die de klant tegenkomt, van vertrekpunt tot bestemming. Samen op Reis gaf ons het extra zetje om daar in onze regio werk van te maken. Dat is op een soepele, goede manier gelukt. Nu moeten we het nog concreet maken en uitvoeren. Daar gaan we met zijn allen heel hard aan werken.’

Quick wins in 2015 doorvoeren

‘Arriva en Qbuzz kijken in verschillende werkgroepen integraal naar het gehele OV-netwerk in regio Noord-Nederland. Het doel: een sectorbrede visie ontwikkelen. Wat kunnen we samen doen op het gebied van reisinformatie en serviceloketten? Waar lopen we tegenaan op het gebied van tarieven? Waar zijn de overstappunten en waar kunnen aansluitingen beter? En hoe kunnen we dat gezamenlijk aanpakken? De eerste successen moeten uit die werkgroepen komen’, vertelt Annemarie Zuidberg-Tabak, operationeel directeur Qbuzz. ‘De quick wins voeren we door in de dienstregelingen van 2015’, vult Frank van Setten, adjunct-directeur Trein Arriva Nederland, aan. ‘Maar we kijken ook naar hoe de dienstregeling in 2020 eruit gaat zien. Deze pilot stelt ons in staat om beter aan te sluiten bij wensen van de reiziger.

Door reistijden met goede aansluitingen te verkorten, hogere frequenties van lijnen te realiseren en meer comfort te creëren door een betere aansluiting op railvervoer.’

Frank van Setten
adjunct-directeur Trein Arriva Nederland

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bureau Karin de Lange, Den Haag

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit