Wereldwijd

The skyisthe limit

Naar één Europeesluchtruim

Het luchtruim lijkt oneindig, maar in Europa heeft elk land zijn eigen luchtruim, luchtverkeersleidingorganisaties en militaire oefengebieden. Dit leidt tot omvliegen, vertragingen, hoge brandstofkosten en uitstoot. Met Single European Sky (SES) en de Luchtruimvisie spelen de Europese Commissie en IenM hierop in. De kern: het luchtruim, de luchtverkeersleiding en de organisaties voor regelgeving en toezicht vernieuwen. Een ingrijpende aanpak, maar the sky is the limit.
Single European Sky
Single European Sky
Militaire en recreatieve luchtruimgebruikers en luchtvaartmaatschappijen maken op hetzelfde tijdstip aanspraak op dezelfde delen van het luchtruim. Door de geografische ligging van civiele luchthavens, militaire oefengebieden en militaire luchthavens zitten verkeersstromen elkaar soms in de weg. Daar komt bij dat het vliegverkeer toeneemt, terwijl het luchtruim boven grote vliegvelden zoals Amsterdam en Schiphol op bepaalde momenten van de dag nu al de capaciteitsgrens per uur bereikt. Single European Sky (SES) moet daar verandering in brengen. Het doel:
  • De vliegveiligheid verbeteren.
  • De capaciteit vergroten.
  • De kosten voor luchtverkeersdienstverlening reduceren.
  • De milieueffecten van vliegen reduceren.
Luchtruimvisie
Luchtruimvisie

De Luchtruimvisie geeft de nieuwe indeling voor het luchtruim boven Nederland weer. Dankzij een betere organisatie worden files in de lucht opgelost en blijft Nederland ook in de toekomst door de lucht goed bereikbaar. Nederland krijgt drie luchtruimlagen. Daarmee vereenvoudigt de luchtverkeersleiding, neemt de veiligheid toe en verminderen de uitstoot, kosten en overlast voor de omgeving van luchthavens. De Luchtruimvisie geeft invulling aan de internationale afspraken om tot één Europees luchtruim te komen. Deze animatie laat zien hoe het Europese en Nederlandse luchtruim in de toekomst eruit zien.

Functionele Luchtruimblokken
Functionele Luchtruimblokken

Een van de maatregelen om tot een Single European Sky te komen is de oprichting van functionele luchtruimblokken. Er komen 9 blokken die niet gebonden zijn aan landsgrenzen. Dit in tegenstelling tot de 28 luchtverkeersdienstverleners die nu bestaan in de Europese Unie op basis van de landsgrenzen. Sinds 1 juni 2013 zit Nederland samen met België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland in Functional Airspace Block Europe Central, kortweg FABEC.

Met de grote luchthavens Parijs, Frankfurt en Schiphol en grote vliegmaatschappijen Lufthansa en Air France-KLM is FABEC het belangrijkste luchtruimblok binnen Europa.

Iets meer dan de helft van het Europese vliegverkeer maakt er gebruik van. Met FABEC kan het vliegverkeer het luchtruim boven het centrale deel van Europa efficiënter benutten. Deelnemende landen moeten zich houden aan de afspraken over de kosteneffectiviteit van luchtverkeersleiders en maximale vertragingen.

Het belang van samenwerking binnen FABEC is voor Nederland groot. In ons kleine en drukbevlogen luchtruim is grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk om de netwerkkwaliteit en de concurrentiepositie van de mainport Schiphol te versterken. En om grensoverschrijdende militaire oefengebieden te realiseren.

Luchtruim indelen
Luchtruim indelen
Binnen SES zet Nederland vooral in op realisatie van de Luchtruimvisie. Zo optimaliseren we de indeling en het gebruik van het Nederlandse luchtruim. Geheel in lijn met de FABEC airspace strategy wordt ons luchtruim verdeeld in drie lagen:
  • het hogere luchtruim (met een vrije routestructuur voor vliegers);
  • het transitieluchtruim (voor een soepele overgang van een vrije naar een vaste routestructuur en andersom);

  • het luchtruim rond de luchthavens (met een vaste routestructuur).

In FABEC is Nederland actief in luchtruimprojecten en de organisatie van de luchtverkeersdienstverlening. We zorgen voor de herinrichting van het luchtruim op de grens van Nederland en Duitsland, inclusief een militair oefengebied. En we sturen op een mogelijke uitbreiding van de dienstverlening van Maastricht Upper Area Control Centre naar een groter deel van FABEC.

MUAC: Maastricht Upper Area Control Centre
MUAC: Maastricht Upper Area Control Centre

Terwijl Europese lidstaten naar internationale samenwerking in één Europees luchtruim toewerken, is er nu al één luchtverkeersleidingcentrum dat grensoverschrijdend werkt. Dat is het MUAC: Maastricht Upper Area Control Centre. Tot nu toe uniek in zijn soort. MUAC regelt de luchtverkeersleiding in het hogere luchtruim van België, Nederland, Luxemburg en het noordwesten van Duitsland. Zo’n 1.5 miljoen vluchten passeert jaarlijks hun verantwoordelijkheidsgebied. Daarmee is het een van de drukste luchtverkeersleidingcentra in Europa. Het luchtruim boven MUAC is niet nationaal maar grensoverschrijdend georganiseerd, gebaseerd op de functionele eisen van luchtverkeersstromen.

Dat leidt tot veilige, effectieve en klantgerichte luchtverkeersdienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Daarmee is het een perfect voorbeeld van functionele luchtruimblokken zoals voorzien in SES.

MUAC: Maastricht Upper Area Control Centre

Met het investeren in nieuwe technologie vergroot MUAC het veiligheidsniveau en de capaciteit. En accommodeert ze een stijgend aantal vliegtuigbewegingen. Dankzij optimale vluchtroutes vliegen vliegtuigen meer op tijd, vermindert de gemiddelde vertraging per vlucht en wordt de luchtverkeersleiderproductiviteit groter.

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bureau Karin de Lange, Den Haag

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit