De Etalage
Een specifiek project uitgelicht

CitiesSmart

Lees meer

Smart Cities

In de stad komt veel samen: mensen, goederen, werk, afval, energie, grondstoffen, water, kennis en cultuur. Steden worden groter en hun invloed op de wereldeconomie neemt toe. Dat maakt dat gezondheid, veiligheid en duurzaamheid in de stad onder druk komen te staan. Hoe maken we onze steden leefbaar, bereikbaar en veilig? En hoe benutten we de economische kansen die onze steden bieden? Door er Smart Cities van te maken.

De Smart City optimaliseert de bestaande stad met nieuwe technologie. Het is een stad waar vooruit wordt gedacht over de wisselwerking tussen ruimtelijke inrichting, bereikbaarheid, milieu en duurzaamheid. Een Smart City betekent grotere sociale betrokkenheid, betere dienstverlening, efficiënter gebruik van

grondstoffen, een gezonder leefklimaat, betere doorstroming, en dus minder kosten.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt samen met andere partijen om toepassing van Smart City-oplossingen te vergroten. Daarmee kunnen we Nederland ook internationaal op de kaart zetten als een ‘Living Lab’. Zo kunnen ook andere landen profiteren van onze kennis en expertise.

Wat maakt van een stad een Smart City?

Slimme ruimtelijke inrichting, apps, samenwerkingen, technieken en apparaten bieden veel kansen om van een stad een Smart City maken. Zo maken ondernemers van de Utrechtsestraat in Amsterdam een Klimaatstraat. Ze organiseren onder andere gezamenlijk hun distributie en zorgen

voor afvalbakken met een ingebouwde afvalpers. Het resultaat? Minder vrachtauto’s in de straat en afvalbakken die vijf keer minder geleegd hoeven te worden.

Een ander voorbeeld zijn parkeer-apps die automobilisten helpen een parkeerplek te vinden. Maar liefst een derde van het verkeer in de stad is zoekverkeer. Het scheelt dus tijd en het is goed voor het milieu en de bereikbaarheid van de stad. Ook betalen voor een parkeerplaats kan direct via de smartphone.

Door meer te bouwen bij verkeers- en vervoersknooppunten, hoeven mensen minder te reizen en verkleint de druk op ring- en rijkswegen. Met meer voorzieningen voor deelauto’s en elektrisch rijden vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen.

Ons land verstedelijkt, waarbij het onderscheid tussen stad en land, centrum en periferie vervaagt. Nederland wordt een stad in de delta. Deze stad heeft een eigen stofwisseling, die bestaat uit een systeem van stromen mensen, goederen, afval, energie, grondstoffen en water. Door die optimaal op elkaar af te stemmen, ontstaat een Smart City. In Smart Cities hebben mensen meer invloed op hun leefomgeving en worden de stedelijke systemen efficiënter gebruikt. Echte smart cities zijn daarom schoner, veiliger, beter bereikbaar en attractiever.

Waarvoor is de Smart City?

Wat zijn de bouwstenen?

Wat betekent dit voor Nederland?

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

E-mailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
E-mailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit