In Vogelvlucht
Zie waar IenM actief is

In de Nederlandse havens zijn negen controlerende instanties actief, waaronder de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Door goed overleg lukt het steeds beter om controles samen te doen. Zo hebben bedrijven er zo min mogelijk last van en loopt het vervoer geen onnodige vertraging op.

Lees meer
Programma Vernieuwing Toezicht

Toezicht met meer effect en minder last, daar streeft het rijksbrede Programma Vernieuwing Toezicht naar. Toezichthouders gaan steeds meer samenwerken. Binnen het domein Vervoer over Water treden verschillende controlerende partijen steeds meer op als één inspecterende overheid.

Het toezicht op de lading in de Rotterdamse haven wordt dagelijks afgestemd in het zogenoemde Regenboogteam, tussen: Douane, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inspectie Leefomgeving en Transport, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke Marechaussee, Politie en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze beslissen welke lading gezamenlijk wordt geïnspecteerd. Dat is niet alleen efficiënter, het beperkt ook de toezichtlast voor bedrijven. Het voorkomt bijvoorbeeld dubbele controles. Door inspectieresultaten

met elkaar te delen komen toezichthouders te weten wie goede en minder goede nalevers zijn. En ook op basis van risicoanalyses zijn prioriteiten te stellen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, worden minder vaak gecontroleerd.

ILT in de haven
De Inspectie Leefomgeving en Transport vervult drie functies in de Rotterdamse haven:

Port State Control:
De ILT controleert zeeschepen die onder buitenlandse vlag varen en Nederlandse havens aandoen op veiligheidsaspecten. De inspecteurs kijken naar de technische staat van het schip, de kwaliteit en kwantiteit van de bemanning, arbeids- en leefomstandigheden en het voldoen aan milieuwetgeving.

Gevaarlijke stoffen:
De ILT controleert of het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee verloopt volgens de voorschriften uit de International Maritime Dangerous Goods-code (IMDG-code). Elk jaar worden zo'n 2.500 inspecties uitgevoerd, voornamelijk vanuit Nederlandse havens. De bevoegdheden van de inspectie zijn vergaand. Zij kan het vervoer stilleggen totdat een overtreding is opgeheven, een last onder dwangsom opleggen en proces-verbaal opmaken.

Uitvoer van afval:
De ILT controleert of afvalproducten op de juiste wijze worden geëxporteerd. Uitvoer van afval is aan strenge regels gebonden, om te voorkomen dat ons afval in het buitenland wordt gedumpt.

Toezichtplan Vervoer over Water 2014

Efficiënt
Het voordeel van de samenwerking met de douane zit er voor ons onder meer in dat we gebruik kunnen maken van de faciliteiten die de douane op de Maasvlakte heeft. Als we op de terminal een container controleren en hij is dichtgetimmerd, dan kunnen we er niet in en houdt het voor ons op. Maar de douane kan wel materialen wegbreken waarmee de lading is gestuwd of vastgezet. Daarom is er net een container apart gezet voor ons. De verpakking voldoet niet aan de internationale richtlijnen. De naam van de chemische stof die erin zit, is niet conform de voorgeschreven wetgeving (IMDG) die in internationaal verband wordt gehanteerd. We gaan kijken of de verlader deze fout eerder heeft gemaakt. Als het een eerste keer is, krijgt hij een waarschuwing. Maar als het vaker voorkomt, dan volgt er een sanctie.

Bart Groothuis
Inspecteur ILT

Meer armslag
Het is wel zo efficiënt als we samenwerken. Een container hoeft dan maar één keer open. Dat is efficiënter voor ons, en bedrijven hebben er minder last van. Wij hebben deze container door de scan gehaald. Er staat op dat er achttien pallets met dozen inzitten. Uit de scan zien we dat dit klopt, dus wij hebben verder geen interesse. Maar op basis van de papieren die bij de lading horen, was de ILT wel geïnteresseerd, dus hebben we hem naar deze loods laten brengen. Als er een container open gaat voor de ILT, gebruiken we altijd deze loods. Mocht het een keer fout gaan, dan kunnen we direct de hal afsluiten. De vloer is lekdicht. En in de stellingen staan stoffen waarmee we chemische stoffen kunnen neutraliseren.

Danny Driessen
Douanier

Zwaar regime
Karl Rapp Rotterdam BV is een Op- en Overslag-bedrijf gespecialiseerd in gevaarlijke stoffen. In onze loodsen behandelen we grondstoffen voor verschillende industrieën, zoals de bestrijdings-, verf-, smaak- en reukstoffenindustrie. Die stoffen vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Hierdoor hebben we te maken met het zwaarste controleregime in Nederland. Wij krijgen jaarlijkse audits en tussentijdse controles door o.a. Brandweer, Arbeidsinspectie en DCMR. De meeste goederen komen van overzee. In de haven hebben we regelmatig contact met de ILT, die inkomende containers controleert. Over het algemeen hebben we een goede relatie met de ILT, maar we merken dat de overheid tegenwoordig anders werkt. Er wordt veel sneller gehandhaafd en er is geen ruimte meer voor overleg. Als gespecialiseerd bedrijf pleiten we ervoor om altijd gezamenlijk naar een werkbare oplossing te zoeken, waarbij veiligheid voorop moet blijven staan.

Dennis Maasland
Karl Rapp Rotterdam BV

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

E-mailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
E-mailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit