Wereldwijd
IenM over de grens

KNMIen Indonesiëdigitaliserenweerstatistieken

Inspelen opklimaatverandering

Het KNMI – onderdeel van IenM – werkt samen met collega’s in andere landen met het op orde brengen en beschikbaar maken van hun weer- en klimaathistorie. Een van de meest aansprekende voorbeelden is het samenwerkingsverband tussen het KNMI en de Indonesische evenknie. Weersgegevens uit de koloniale tijd zijn nu digitaal voor iedereen beschikbaar, waardoor trends in klimaatverandering duidelijk worden. Essentiële informatie, onder meer voor boeren die willen weten wanneer ze de nieuwe rijstplantjes moeten poten.

ECAD

ECAD
Het KNMI verzamelt sinds jaar en dag gegevens over weer en klimaat. Binnen de landsgrenzen, maar ook daarbuiten. Voor Europa is het KNMI hét datacentrum voor weer- en klimaatstatistieken. Binnen het European Climate Assessment & Dataset (ECAD) leveren 62 aangesloten landen gegevens aan. Niet alleen Europese landen, maar ook verschillende staten in Noord-Afrika, een aanzienlijk deel van het Arabisch schiereiland en een aantal voormalige Sovjetrepublieken sturen hun gegevens naar het datacentrum in Nederland. Hierbij gaat het om gegevens over temperatuur, hoeveelheid neerslag, aantal uren zonneschijn, maar ook zaken als windsnelheid, vochtigheidsgraad en sneeuwdiepte.

De meteorologische instituten van de aangesloten landen kunnen op basis van deze statistieken modellen maken die nuttig zijn voor bijvoorbeeld de landbouwsector, maar ook voor het nemen van maatregelen als gevolg van klimaatverandering.

Wereldwijd
Naast het datacentrum in De Bilt zijn er wereldwijd nog drie centra actief, met steun van het KNMI. Naast Indonesië, dat Zuidoost-Azië en Australië bedient, zijn dat Ecuador voor Latijns-Amerika en Niger voor West-Afrika.

Schatgraven

Schatgraven
In veel landen die vroeger gekoloniseerd waren, zijn de toen verzamelde weer- en klimaatgegevens bewaard gebleven. Ook in voormalig Nederlands-Indië hielden meteorologen nauwgezet de weers- en klimaatgegevens bij. Deze statistieken verdwenen veelal als historische stukken in een archief, terwijl uit het materiaal veel bruikbare informatie valt te halen. Bijvoorbeeld om te kunnen vergelijken hoe de laatste eeuw de hoeveelheid neerslag zich op een bepaalde locatie heeft ontwikkeld. Historische informatie dus die interessant is voor weerkundigen en klimatologen van nu.

In maart 2014 leidde minister Schultz van Haegen van IenM een bedrijvenmissie naar Indonesië. Bij het BKMG, de Indonesische KNMI, gaf Schultz het startschot voor de tweede fase van het Joint Cooperation Programme, waarin Indonesië en Nederland kennis uitwisselen over water en klimaat.

Tijdens het bezoek van toenmalig staatssecretaris Huizinga aan Indonesië in 2009, waren al afspraken gemaakt door het KNMI en zijn Indonesische evenknie Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Zij spraken toen af om werk te maken van het digitaliseren en beschikbaar maken van de weer- en klimaatstatistieken. Dankzij dit DiDah-project (Digitisasi Data Historis) beschikt Indonesië nu over een gedigitaliseerd archief, dat een betrouwbaar beeld geeft van de klimatologische ontwikkelingen in de afgelopen eeuw. En dat ook nog eens voor iedereen te raadplegen is

Ook voor het KNMI zijn er voordelen: klimaatonderzoek houdt niet op bij onze landsgrenzen. De tropen spelen een belangrijke rol in het klimaatsysteem. Het Indonesische archief levert het KNMI interessante data voor eigen onderzoek. Met het gedigitaliseerde archief ligt er een goede basis voor verdere samenwerking.

Kennis delen

Kennis delen
De samenwerking met Indonesië past in het topsectorenbeleid van ons land om onze kennis en kunde op het gebied van water over de grens te brengen. Daarnaast heeft ons land ambities als het gaat om het terugdringen van en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In de Klimaatagenda staan die ambities verwoord.

Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, moet je kunnen vertrouwen op betrouwbare modellen. Het weerbeeld van het verleden helpt passende toekomstscenario’s op te stellen. Daarom zijn betrouwbare statistieken zo belangrijk.

Ook minder ontwikkelde landen moeten zich kunnen voorbereiden op de toekomst. Onze internationale inzet en samenwerking richt zich er daarom steeds meer op om met landen samen te werken aan aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Waardevolle informatie

Waardevolle informatie
Indonesië is de status van ontwikkelingsland inmiddels gepasseerd, het is een economische reus in opkomst. Tegelijkertijd blijft het land – gelegen in de tropen – gevoelig voor de grillen van het weer. Zo heeft de hoofdstad Jakarta met meer dan 10 miljoen inwoners geregeld last van overstromingen. De verwachting is dat door klimaatverandering meer weersextremen zullen voorkomen. Om in de toekomst de juiste maatregelen te nemen om overlast het hoofd te bieden of zelfs voor te zijn, is kennis van onder meer de verwachte neerslag onontbeerlijk.

Rijstoogst
Indonesië heeft de ambitie om zelfvoorzienend te worden in de voedselproductie. Daarvoor moeten de rijstboeren kunnen beschikken over betrouwbare weer- en klimaatstatistieken. Zij kunnen dan beter inschatten wanneer het juiste moment is aangebroken om rijstplantjes aan te planten. Dat komt vrij precies. Plant je ze te lang voor de regentijd, dan drogen de plantjes uit. En plant je de rijst als de regentijd al is aangebroken, dan is de jonge aanplant nog niet geworteld en spoelt weg. Kennis van weer en klimaat is daarom volgens de VN-World Meteorological Organization net zo belangrijk als dagelijks voedsel.

Eerste stap

Eerste stap
De samenwerking met Indonesië is voor beide landen belangrijk. In hun Joint Cooperation Programme hebben KNMI en BMKG met Deltares en zijn Indonesische partner PusAir de weg geplaveid voor meerdere samenwerkingsvormen tussen Nederlandse en Indonesische partners die actief zijn op het gebied van landbouw, meteorologie en watermanagement. Zo helpt Deltares – in samenwerking met PusAir –met het ontwikkelen van een early warning system dat tijdig waarschuwt voor overstromingen. Indonesië profiteert hier van de kennis die in Nederland op dit gebied aanwezig is. Ook wordt gewerkt aan een systeem dat waarschuwt voor droogte. Dat is zeer relevant voor de rijstproductie. Een medewerker van het KNMI onderzoekt in Indonesië of daar – net als in Nederland – een weeralarm kan worden geïntroduceerd.

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

E-mailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
E-mailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit