Van Deur tot Deur
lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

VANDeur

totDEUR

Lees meer

We willen graag allemaal snel, veilig en makkelijk op onze bestemming komen. Het ministerie van IenM werkt samen met de regio’s en het bedrijfsleven om de bereikbaarheid tijdens de spits te verbeteren. Onder andere door forensen te stimuleren vaker de fiets te pakken.

De routine verbreken

Woon-werkverkeer kent een hoge mate van routine: wie in de afgelopen tien jaar altijd met de auto naar het werk is gegaan, zal niet op een dag uit zichzelf een keuze maken voor een ander vervoermiddel. Terwijl door verschillende ontwikkelingen de omstandigheden veranderd kunnen zijn. Zo kun je tegenwoordig met de e-bike grotere afstanden comfortabel afleggen dan met een gewone fiets. Helemaal als je gebruik maakt van snelfietsroutes.

Lees verder

Het programma Beter Benutten van IenM stimuleert spitsrijders om alternatieven te zoeken. We doen dat samen met provincies, stadsregio’s, gemeenten, bedrijven en de Fietsersbond. Er zijn projecten in Groningen, Maastricht, Brabant, Utrecht, Twente en de Stedendriehoek Apeldoorn-Zutphen-Deventer. Sommige regio’s subsidiëren de aanschaf van een e-bike, andere het gebruik ervan.

Daarnaast stimuleert IenM de aanleg van comfortabele, veilige langeafstandsfietspaden. En goed bereikbare, gebruiksvriendelijke fietsenstallingen bij stations.
Al deze projecten worden op regionaal niveau opgezet. Zo kan worden ingespeeld op de wensen en behoeften van fietsers ter plekke.

‘In 40 minuten comfortabel van de Rijnkade in Arnhem naar de Waalkade in Nijmegen fietsen. Dat kan met het RijnWaalpad, de snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen die binnenkort wordt opgeleverd. Op de snelfietsroute ligt glad asfalt, je rijdt gescheiden van de auto’s en je hoeft nauwelijks te stoppen omdat fietsers vaak voorrang hebben.

Eind 2009 startten we met de eerste werkzaamheden voor de snelfietsroute. We hebben er voor gekozen het fietspad stukje bij beetje aan te leggen, zodat fietsers meteen gebruik kunnen maken van de delen die af zijn. Op een nog aan te leggen stuk van 800 meter na is het RijnWaalpad helemaal af.
Met de route willen we mensen stimuleren vaker de fiets te pakken voor woon-werkverkeer. De ervaringen van fietsers zijn positief. Het blijkt dat de het RijnWaalpad ook populair is bij recreatieve fietsers.

De snelfietsroute is een samenwerking tussen Stadsregio Arnhem Nijmegen, de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen, de provincie Gelderland, de Fietsersbond en Park Lingezegen. Het ministerie van IenM heeft een financiële bijdrage geleverd. De samenwerking verloopt plezierig.

Het leuke van dit project vind ik dat het niet alleen om infrastructuur gaat, maar ook om het stimuleren van fietsverkeer met behulp van marketing en communicatie. Bijvoorbeeld door goede bewegwijzering, het vergelijken van de reistijd van automobilisten op hetzelfde traject en aanduidingen op het wegdek.’

Sjors van Duren,
Projectleider RijnWaalpad stadsregio Arnhem Nijmegen

‘Wie regelmatig in de buurt van Utrecht Centraal komt, kent het beeld van duizenden fietsen die slordig in en om de rekken zijn geplaatst. Geen fraai gezicht voor voorbijgangers en een bron van ergernis voor fietsers, omdat ze lang moeten zoeken naar een geschikt plekje om hun fiets te stallen. Ik ben dan ook heel blij met de nieuwe fietsenstalling aan het Jaarbeursplein die dit voorjaar is geopend.

De fietsenstalling ligt onder de trappen van Stationsplein West en is een lust voor het oog. Hij biedt ruimte aan 4.200 fietsen, verspreid over drie verdiepingen. Elke verdieping heeft zijn eigen kleur, waardoor je goed kunt onthouden waar je je fiets gestald hebt. Betalen gaat eenvoudig met je OV-chipkaart. Op dynamische borden kun je zien waar er nog vrije plekken zijn. Kortom: fietsers kunnen hun fiets snel, veilig en gemakkelijk stallen.

Op dynamische borden kun je zien waar er nog vrije plekken zijn. Kortom: fietsers kunnen hun fiets snel, veilig en gemakkelijk stallen.

We willen stimuleren dat mensen de fiets pakken om naar het station te gaan en die vervolgens binnen zetten en niet buiten. Daarom zijn de eerste 24 uur gratis. Als dat een succes blijkt te zijn, willen we het ook toepassen op andere plekken in Utrecht.

De fietsenstalling is een unieke samenwerking tussen de NS, Prorail en de gemeente. En het is slechts het begin: aan de andere kant van het station wordt een stalling gebouwd die plek heeft voor 12.500 rijwielen. Dat wordt de grootste fietsenstalling van de wereld!’

Lot van Hooijdonk,
Wethouder verkeer en mobiliteit in Utrecht

Veel mensen willen wel vaker de fiets naar hun werk pakken, maar hebben een zetje nodig om het daadwerkelijk te doen. Voor die mensen heeft de provincie Noord-Brabant het programma B-Riders opgezet.

B-riders bestaat uit twee soorten zetjes: een E-bike bonus voor mensen die een elektrische fiets gebruiken voor woon-werkverkeer. En een online fietscoach die mensen inzicht geeft in hun fietsgedrag en wat de voordelen daarvan voor hen zijn.

Noord-Brabant had zichzelf als doel gesteld om 1850 B-Riders te werven. De teller staat inmiddels al op 2400. De deelnemers fietsen gemiddeld 12,7 kilometer per rit. Ze pakken gemiddeld drie keer in de week de fiets.

De B-riders zijn erg enthousiast over hun deelname. Ze ervaren fietsen naar hun werk als een kick en delen hun ervaringen graag met anderen via de website.

Er is een onderzoek gekoppeld aan B-Riders. De registratie van de fietsritten via de B-Riders app bevat waardevolle informatie over het stimuleren van de fiets voor woon-werkverkeer. Wat werkt beter: een financiële prikkel in de vorm van een e-bikebonus, of coaching? Of wellicht een combinatie van beiden? De resultaten van het onderzoek worden binnenkort gepubliceerd op B-Riders.nl.

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit