De Etalage
lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

MetMEERop eenkluitje

Lees meer

Anders kijken

De antwoorden zijn nog niet uitgekristalliseerd. Duidelijk is wel dat er meer nodig is dan de aanleg van nieuwe infrastructuur alleen. Willen we Nederland in de toekomst bereikbaar en leefbaar houden, dan zullen we anders moeten kijken, denken en doen. Zoals minister Schultz van Haegen het zo mooi verwoordde: ‘We kunnen wel zeven banen asfalt rond de stad aanleggen, maar niet de stad in.’

Nu én in de toekomst

IenM zoekt daarom, samen met andere partijen, naar slimme oplossingen om ons nu én in de toekomst snel, duurzaam en veilig te kunnen verplaatsen. Nieuwe innovaties zijn de sleutel voor een betere, slimmere bereikbaarheid. Intelligente transportsystemen die het verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker maken. Meer ruimte voor experimenten met slimme auto’s. Meer gebruik van goede reisinformatie. Betere benutting van de infrastructuur. Want we kunnen de toekomst immers niet voorspellen, maar wel verkennen.

Veilig, efficiënt en betrouwbaar

De wereldwijde autogemeenschap heeft grote vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van geautomatiseerde voertuigen. Nu breekt de tijd aan om geautomatiseerd rijden op de openbare weg te onderzoeken en demonstreren. Intelligente transportsystemen die het verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker maken. Slimme auto's, die met elkaar communiceren, letten op je brandstofverbruik en files omzeilen.

De Nederlandse bevolking groeit nog zeker 15 jaar verder, en concentreert zich bovendien meer en meer in stedelijke gebieden. Dit vraagt om een nieuwe bereikbaarheidsaanpak voor ons dichtbevolkte land. Hoe gaan we om met vervoer in steden, waar mensen vaker kiezen voor fiets en ov in plaats van de auto? Hoe regelen we het vervoer tussen de steden? En hoe houden we het platteland bereikbaar, ook als daar steeds minder mensen wonen?

Slimme auto

De DAVI (Dutch Automated Vehicle Initiative)-auto is een voorbeeld van zo’n slimme auto waarmee nu wordt geëxperimenteerd. Ontwikkeld door de TU Delft, RDW en Connekt. Het gaat daarbij om geautomatiseerde auto’s met robotvisie, die niet alleen beschikken over de techniek om automatisch te kunnen rijden maar ook via een draadloos communicatienetwerk communiceren met andere voertuigen en de omringende infrastructuur. De bestuurder heeft daarbij zelf het stuur niet in handen.

Aanpassingen in regelgeving

Voordat de zelfrijdende auto klaar is voor veilig gebruik op grote schaal, zullen alle automatische functies eerst getest moeten worden in de praktijk. Om de testritten vervolgens op de openbare weg juridisch mogelijk te maken, moet bestaande regelgeving worden aangepast. Want wat moet er gebeuren om te zorgen dat deze auto’s straks veilig en legaal op de openbare weg kunnen rijden? Vragen op het gebied van aansprakelijkheid, rijvaardigheidseisen, dataverkeer, privacy en de mogelijke impact op de infrastructuur moeten daarbij beantwoord worden.

Nederland testland

Tests op de openbare weg moeten aantonen dat automatisch rijden de verkeersveiligheid verhoogt, de doorstroming op de weg verbetert, brandstof bespaart en daarmee de CO2-uitstoot vermindert. De transportsector houdt de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. Veel belangstelling is er voor het in colonne rijden ofwel platoonen van trucks, zoals het in jargon heet. IenM spant zich samen met de Nederlandse automotive sector, kennisinstellingen en de auto- en truckfabrikanten in om een internationaal netwerk op te bouwen voor de verdere ontwikkeling van zelfrijdende auto’s.

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit