Oktober 2014

IMagine

Inhoud

Beste lezer,

In de vierde editie van IMagine laten wij uiteenlopende projecten zien, waarin ons ministerie - samen met andere overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en publiek - werkt aan een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Op Prinsjesdag is het nieuwe Deltaprogramma gepresenteerd. In Samenwerken verklaren vier betrokkenen wat het succes achter het Deltaprogramma is. Nederland is een fietsland bij uitstek: in de rubriek Van Deur tot Deur leest u hoe we Nederland ook voor fietsers optimaal bereikbaar houden. Bij de Afsluitdijk wordt geëxperimenteerd met het opwekken van energie uit de overgang tussen zoet en zout water. In Slim, Slimmer, Slimst leest u meer over deze Blue Energy.

Ik wens u veel leesplezier.

Siebe Riedstra, secretaris-generaal
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit