In Vogelvlucht
lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Combiplan Nijverdal is een typisch IenM-project. De doorgaande weg en het spoor worden aangepakt, zodat de doorstroming verbetert. En door beide in een tunnel te leggen, gaan leefbaarheid en veiligheid in het dorp er met sprongen op vooruit.

Lees meer
Vlot en veilig door Nijverdal

De N35 tussen Zwolle en Almelo loopt dwars door het centrum van Nijverdal. Opstoppingen, onveilige situaties en verkeersoverlast zijn het gevolg. En ook het spoor doorsnijdt de dorpskern van Nijverdal.

Eerste tunnel voor spoor en rijksweg
Het Combiplan Nijverdal lost deze problemen op. De weg wordt naast het spoor gelegd en krijgt gescheiden rijstroken. Spoor en weg komen bovendien over een lengte van 500 meter samen in een tunnel te liggen. Tunnels zijn erg duur in aanleg en onderhoud, en daarmee vaak niet haalbaar. Maar voor Nijverdal bleek het de beste optie te zijn. Zo verbetert in één keer de doorstroming én de leefbaarheid en veiligheid in het dorp. Precies wat het ministerie IenM voorstaat: infra- en leefbaarheidsproblemen tegelijkertijd in één project oplossen.

Samenwerkingproject
Combiplan Nijverdal is bij uitstek een samenwerkingsproject. Er zijn twee opdrachtgevende partijen: Rijkswaterstaat en ProRail. Op bestuurlijk niveau praten vier partijen mee: de gemeente Hellendoorn, de provincie Overijssel, de regio Twente en waterschap Regge en Dinkel. En uiteraard zijn de bewoners van Nijverdal ook partij. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Combinatie Leo Ten Brinke.

Innovaties
Combiplan Nijverdal past als eerste de nieuwe landelijke tunnelstandaard toe, waaraan alle tunnels in de toekomst moeten voldoen. Dit betekent vooral dat er zo'n 50 tunneltechnische installaties worden aangelegd, voor o.a. bediening en bewaking, communicatie, ventilatie en verlichting.

Er wordt slimmer gebouwd om verspillingen te voorkomen. En de aannemers houden als Bewuste Bouwers rekening met de omgeving. Bijvoorbeeld door bij nachtelijke werkzaamheden het piepje van achteruitrijdende vrachtwagens uit te zetten. Dat is in dit project extra belangrijk, want er wordt midden in het centrum van Nijverdal gebouwd, op korte afstand van woningen.

Vlotter, leefbaarder en veiliger
De ergste overlast is inmiddels achter de rug. De spoorlijn is sinds april 2013 in gebruik en eind 2014 wordt het volledige project opgeleverd. Dan is het in Nijverdal weer veilig en prettig wonen en is de bereikbaarheid van de regio verbeterd.

Lees meer achtergrondinformatie op de projectsite

Dakpark verbindt Nijverdal

‘Dit project grijpt enorm in op Nijverdal. Waar ik zeer van onder de indruk ben, is hoe de bouwcombinatie met overlast omgaat. Tijdens de werkzaamheden leek bijvoorbeeld op een zeker moment de bereikbaarheid te verslechteren. Combinatie Leo ten Brinke legde razendsnel een (tijdelijke) fietsverbinding aan en de commotie in het dorp smolt als sneeuw voor de zon.’

‘De gemeente Hellendoorn heeft de noordelijke en zuidelijke stationsomgeving ingericht. En met gezamenlijk budget is deze zomer begonnen met de aanleg van de Tuinen van Nijverdal op het dak van de tunnel. Spoor en weg hebben de dorpskern decennialang verdeeld. Dit dakpark gaat Nijverdal weer aaneensmeden tot één dorp met een nieuw groen hart.’

Jelle Beintema
Wethouder gemeente Hellendoorn

Vertrekken of blijven?

‘De samenwerking met Rijkswaterstaat was speciaal. Je moet elkaars belangen snappen, anders kom je er niet. Een voorbeeld. Terwijl Rijkswaterstaat met Combinatie Leo ten Brinke nog bezig was met detailontwerpen van de onderbouw en de tunnel, moest ProRail al beginnen met het bestek voor de railtechniek. Dat niet altijd tot op de millimeter duidelijk was wat er moest gebeuren, maakte het erg dynamisch en uitdagend. Samen met Combinatie Leo ten Brinke en VolkerRail hebben we een heel strakke spoortunnel gebouwd. Met goede afstemming en structureel overleg hebben we het maar mooi gered. April 2013 hebben wij het spoor volgens planning opgeleverd.’

Bernadette Paping
Projectmanager ProRail

Veilig naar school

‘Onze school was bijna twee jaar lang niet per fiets of te voet bereikbaar voor gezinnen uit de Kruidenwijk, aan de overkant van het spoor. Ze moesten omrijden met de auto. Of kozen voor een andere school. Voor onze ouders was dat een heel lastige periode. Uiteraard zijn we hierover in gesprek gegaan met Rijkswaterstaat. Jim kon weinig aan de situatie veranderen, maar toonde wel begrip en dacht mee over mogelijke oplossingen. Het idee dat wij de nieuwe fietstunnel Grote Alleepad zouden openen – op 4 oktober 2013 – kwam van hem. Een mooie gelegenheid om te communiceren dat de Prinses Margrietschool/De Meander weer goed en veilig bereikbaar is. Ouders en de school zijn er blij mee. Een tunnel is veel veiliger dan een spoorwegovergang. Hopelijk vinden veel ouders nu weer de geschikte weg naar onze school.’

Hanneke Timmer
Directeur Prinses Margrietschool/De Meander te Nijverdal

Gewoon Jim

‘Een brug slaan tussen het project en de bewoners, daar komt mijn werk op neer. In die contacten zoek ik altijd naar de menselijke maat.
Ik vertegenwoordig weliswaar een grote organisatie, maar bovenal ben ik gewoon Jim, die in gesprek gaat met een ander mens. Dat begint met luisteren en begrip tonen. En geen valse verwachtingen wekken, ik geef altijd aan wat wel of niet mogelijk is. Die duidelijkheid geeft houvast en zorgt ervoor dat bewoners ook begrip krijgen voor onze belangen en werkwijze.’

Jim van Wingerden
Adviseur omgeving Rijkswaterstaat

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit