Samen Werken
lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

SAMEN
WERKEN
aan ...

Een eigentijds milieubeleid

Acht gemeenten gaan de komende tien jaar proberen het goederenvervoer in de binnenstad vrij te maken van luchtverontreiniging. Zij hebben hun handtekening gezet onder de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek, samen met vervoerders, autofabrikanten, belangenorganisaties en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. De Green Deal komt voort uit het SER-Energieakkoord, waarin de logistieke sector beloofde het vrachtvervoer duurzamer te maken. Bovendien sluit het aan bij een eigentijds milieubeleid waar het kabinet op inzet en zoals verwoord in de kamerbrief Modernisering Milieubeleid.

Een eigentijds milieubeleid

Gert Jan Prummel

Coördinator Green Deal Stadslogistiek, IenM

Bert Roozendaal

Persvoorlichter/technisch adviseur Cargohopper

Erik Regterschot

Programmamanager Duurzaam Transport gemeente Amsterdam

Joost de Kock

Senior account manager, Canon

Nodig: koplopers met ambitie

‘Najaar 2013 begon ik, met ondersteuning van Connekt, om de Green Deal Stadslogistiek op te zetten. Daarvoor heb ik allerlei partijen benaderd: gemeenten, vervoerders, verladers, autofabrikanten, branche- en belangenorganisaties en winkelbedrijven. De Green Deal bestaat uit twee stappen. In 2020 willen we op basis van quick wins op het gebied van betere benutting, slimmere logistiek en schone voertuig techniek al een belangrijke stap richting zero emission stadslogistiek hebben gezet. De resultaten hiervan moeten opgeschaald kunnen worden. Dat moet er toe leiden dat in 2025 binnensteden vrijwel zonder uitstoot van schadelijke stoffen kunnen worden bevoorraad.

Mijn taak bestond vooral uit het op één lijn brengen van alle partijen. Zoveel partijen, zoveel wensen. Sommige deelnemers richten zich puur op zero emission. Andere partijen kijken verder naar

ontwikkelmogelijkheden van bijvoorbeeld euro 6 vracht-
wagens. Dat zijn weliswaar emissiearme wagens, maar niet emissieloos.

Daarnaast hebben wij als IenM ook meer doelen: als je alle diesel vrachtwagens vervangt door elektrische, wordt het niet minder druk in de stad. Om de leefbaarheid in de stad te verbeteren, zetten we ook in op betere benutting en belading en slimme logistiek.

Je hebt koplopers met ambities nodig, zoals bijvoorbeeld Cargo-
hopper. Zonder dergelijke initiatieven lukt het niet. In de living labs experimenteren deelnemers met nieuwe technologieën, logistieke con-
cepten en handhavingsaspecten. Anderen kunnen meeliften op de successen. Tot 2020 kunnen partijen experimenteren. En daarna kijken wat succesvol is en verder ontwikkeld wordt; daar gaan we met z’n allen voor. Op naar een slimme, gezonde en economisch vitale stad!’

Nu doorpakken, anders blijft het hierbij

‘Het begon allemaal met een gefrustreerde ondernemer uit Utrecht. In Dubrovnik had hij, door het centrum, een elektrisch aangedreven treintje zien rijden. Hij dacht meteen aan het vervoer in zijn eigen binnenstad. Na een tijd was hij het geduw en getrek rondom subsidies beu en dacht: ik begin gewoon zelf. En daar reed in Utrecht centrum in 2009 de eerste Cargohopper rond; elektrisch aangedreven, 16 meter lang, 1.25m breed, met drie karren erachter, en op beide assen sturend.

We hadden de tijd mee. Het was de periode waarin de klimaatconferentie in Kopenhagen plaatsvond; iedereen stond op duurzaamheid. Ook de Nationale Distributie Award 2009 sleepten we in de wacht, waarmee we in een stroomversnelling een tweede voertuig konden ontwikkelen. Inmiddels zitten we niet alleen in Utrecht maar ook in Enschede, Amsterdam. Groningen haakt binnenkort ook aan.

De Cargohopper is een uniek zelfontwikkeld voertuig. Als enige in zijn soort kan hij zowel pallets als pakjes maar ook zes meter lange lading meenemen. De payload is 2,8 ton en daarmee gelijk aan een 7,5 tons vrachtwagen. Maar Cargohopper rijdt op een BE-rijbewijs. Kern van de operatie is dat wij zendingen en deelladingen, voor het centrum, al buiten de stad ontvangen. Die bundelen wij opnieuw tot volle vrachten die zero emission het centrum in gaan. Daardoor gaat er meer volume op minder trucks schoon de stad in. Dat scheelt uitstoot en brengt de stad meer leefkwaliteit.

We hebben wel sterke behoefte aan meer flankerend beleid. De Green Deal Zero Emission Stadslogistiek alleen is niet genoeg. Schep als overheid voorwaardes om elektrisch rijden te stimuleren, liefst op universeel, Europees niveau. Alleen bij hoge volumes gaat de industrie de noodzakelijke elektrische trucks produceren. We moeten nu door-
pakken, anders blijft het hierbij.’

Een concrete stip op de horizon

‘In zijn algemeenheid vinden wij het, als gemeente Amsterdam, belangrijk dat onze verkeersstromen schoner en slimmer worden. Het zakelijk verkeer in onze binnenstad, specifiek het vrachtverkeer, vormt daar een groot onderdeel van. Elektrische aanvoer van vracht verbetert de luchtkwaliteit en vergroot de leefbaarheid. Er rijden heel veel elektrische bestelwagens en vrachtauto’s rond in de stad, waaronder Transmission met 4 Cargohoppers.

Als gemeente ondersteunen we dit soort initiatieven niet alleen door middel van een uitgebreide subsidieregeling maar zijn we ook gestart met een pilot om ontheffingen te verlenen aan elektrische bestelbussen en vrachtauto’s in de binnenstad. Zo mogen ze zich, waar mogelijk, buiten venstertijden in de binnen-
stad begeven. Ook kunnen ze op de stoep parkeren. Zo proberen we de business case elektrisch rijden sluitend te maken.

Ook vanuit inkoopperspectief proberen we meer en meer te verduurzamen. Zo ontvangen we als gemeente bijvoorbeeld 1000 pallets papier per jaar. Dat logistieke proces hebben we aanbesteed. Daaruit is een samenwerking gerold tussen gemeenten, Canon en Cargohopper, waarbij ze op een schone (elektrisch) en slimme (gebundeld, op een vaste dag in de week) manier het printpapier bij de gemeente aanleveren.

De Green Deal Zero Emission Stadslogistiek sluit naadloos aan op onze gemeentelijke Agenda Duurzaamheid. We zetten daarmee een concrete stip op de horizon: het bereiken van zero emission van het vrachtverkeer in 2025. Dat perspectief was er voorheen nooit maar heb je wel degelijk nodig om de boel in beweging te krijgen. Zo’n concreet doel werkt en zet de living labs in perspectief. Ik werk geregeld over de grens, en kan zeggen dat deze Green Deal uniek is in Europa.’

Je nek durven uitsteken

‘In 2013 wonnen we de –door Amsterdam uitgeschreven– Europese aanbesteding. Vanaf die tijd leverden we ons papier via het ‘ouderwetse’ transport, trucks op diesel, aan. Gedurende het lopende contract schreef Bureau Luchtkwaliteit, van de gemeente, een aanbesteding uit voor elektrisch vervoer binnen de ringbanen. De keuze viel daarbij op Cargohopper.

Alhoewel onze aanbesteding langer doorliep, besloten we het gesprek over een samenwerking aan te gaan met Cargohopper. Een echte dialoog, een open gesprek waarbij we de voors en tegens tegen elkaar afgewogen hebben. Bijzonder om een Europese aanbesteding op die manier open te breken, om op een andere manier te gaan samenwerken. Beide partijen moeten daar iets voor laten, je moet durven je nek uit te steken.

Voortaan gaat onze volle truck dus niet meer naar ons

distributiecentrum maar richting het sorteercentrum van Cargohopper aan de rand van de Amsterdam, van waaruit de bevoorrading richting stad plaatsvindt. Naast het feit dat op deze manier de luchtkwaliteit in de binnenstad verbetert, betekent dit voor ons ook minder in- en opslagkosten. Voorheen reden we op afroep, nu regelen we het zo dat we één keer per week met een volle truck rijden.

Stedelijke distributie begint bij slimme inkoop. Weten wat je inkoopt, in volume, en de transportkosten van de inkoop-
stromen begrijpen. Een perfecte balans creëren tussen inkoopprijs, handling, transport en voorraadkosten. We zijn nu in gesprek om ook bij meerdere partijen in Amsterdam op deze wijze aan te gaan leveren. Onze papiersoort is daarnaast ook CO2 neutraal geproduceerd; onze fabriek in Zweden wekt –door middel van biomassa– stroom op. CO2 neutraal; daar werken we graag aan mee. Zo is de cirkel helemaal rond.’

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit

Wij zijn zeer benieuwd wat u als lezer van ons e-zine vindt.

Hopelijk heeft u tijd om onderstaande vragen te beantwoorden. Het kost u slechts twee minuten van uw tijd.

Alvast vriendelijk bedankt!