In Vogelvlucht
lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Eind november werd het startsein gegeven voor de compenserende maatregelen Kierbesluit Haringvlietsluizen. De maatregelen zijn er om te zorgen voor voldoende zoetwater als straks de sluizen open staan om vismigratie te bevorderen.

Lees meer
Zoetwater garanderen op de Zuid-Hollandse eilanden

In 2018 zetten we de Haringvlietsluizen op een kier. Daarmee maken we het vissen als zalm en zeeforel makkelijker om vanuit de Noordzee de grote rivieren op te zwemmen naar hun paaigebieden stroomopwaarts. Maar daardoor loopt er ook zout water het Haringvliet in. Precies op de plek waar waterbedrijf Evides en waterschap Hollandse Delta nu zoetwater binnenhalen voor drinkwater en voor de landbouw op de Zuid-Hollandse eilanden.

De ruilverkaveling in de jaren ’70 heeft de landbouw op Voorne een enorme impuls gegeven. Het is dus van groot belang dat er voldoende zoetwater voorhanden blijft. Daarom was de weerstand in dit gebied tegen het Kierbesluit groot. Het project werd op een gegeven moment zelfs afgeblazen. Maar na een lobby van onder meer Natuurmonumenten werd besloten dat het Kierbesluit moest doorgaan.

Om toch de zoetwatervoorziening op peil te houden, zijn RWS, het waterschap Hollandse Delta en Evides begonnen met een aantal compenserende maatregelen.

Een nieuwe pijplijn

‘Wij halen water uit het Haringvliet bij Stellendam. Dat wordt naar Ouddorp gepompt en daar voorgezuiverd. Daarna infiltreren we het water in de duinen voor een natuurlijk zuiveringsproces. Na 30 tot 60 dagen wordt het water weer opgepompt en is het klaar voor gebruik. Bij Stellendam wordt het Haringvliet straks te zout. Dus nu bouwen we een nieuw inlaatpunt meer naar het oosten, iets voorbij Middelharnis. We leggen van daar een ondergrondse pijplijn aan naar Ouddorp, zodat het water daar weer kan worden gezuiverd. We werken zoveel mogelijk samen. Zodat niet eerst de boel open moet voor Evides en een paar maanden later voor het waterschap. De maatregelen van het waterschap zijn ingrijpender dan die van ons. Zij graven een nieuwe vaart, en moeten daar dus land voor aankopen. De pijplijn die wij aanleggen, komt op ruim anderhalve meter diepte. Daarna zie je ‘m niet meer en kunnen de agrariërs hun land gewoon weer bewerken.’

Jaco Dorst
Projectleider Kierbesluit waterbedrijf Evides

Ingrijpend

‘De compenserende maatregelen zijn voor een aantal bewoners van de eilanden best ingrijpend. Het waterschap bouwt nieuwe inlaatpunten voor zoetwater, dat vervolgens via nieuwe of breder gemaakte sloten de eilanden op stroomt. Er moeten percelen grond worden aangekocht, het water komt straks vlak langs dijken en een aantal monumentale panden te lopen. Verder moeten we op Goeree onder twee havenkanalen door. Dat maakt het project extra lastig.
De maatregelen bieden ook kansen om problemen aan te pakken. Neem het Zuiderdiep op Goeree-Overflakkee. Nu wordt het Zuiderdiep in het voorjaar volgepompt met zoetwater uit het Haringvliet, dat in de maanden erop wordt gebruikt om de sloten en vaarten schoon te spoelen. Die zitten vol met zout en resten van bemesting. Na 2018 wordt er gespoeld vanuit de nieuwe wateraanvoer. Dat maakt de sloten en vaarten veel schoner. Het Zuiderdiep heeft nu last van blauwalg. Na 2018 niet meer, want dan mag het verzilten.’

Philip Wolfert
Projectleider Kierbesluit waterschap Hollandse Delta

Eerst een kleine kier

‘RWS is verantwoordelijk voor de sluizen en dus ook voor de hoeveelheid zout die het Haringvliet binnen komt. Om geen enkel risico te lopen, beginnen we in 2018 met kleine sluisopeningen om te zien of de zoutindringing overeen komt met onze modelberekeningen. Als dat klopt, gaan de sluizen open zoals in het protocol staat. Ook dan blijven we monitoren. Stroomt er meer zout water het Haringvliet in dan wenselijk is, zetten we de kier weer dicht.

We monitoren ook de vissen. Voor de sluis worden zalmen gevangen en van een zender voorzien. Langs de Rijn hebben we allemaal meetstations. We zien elke vis die daar voorbij zwemt en kunnen straks dus zien of het Kierbesluit de visstand daadwerkelijk helpt.’

Pieter Beeldman
Projectleider Kierbesluit RWS

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit

Wij zijn zeer benieuwd wat u als lezer van ons e-zine vindt.

Hopelijk heeft u tijd om onderstaande vragen te beantwoorden. Het kost u slechts twee minuten van uw tijd.

Alvast vriendelijk bedankt!