Van Deur tot Deur
Van Afval Naar Grondstof

VANDeur

totDEUR

Lees meer

Van Afval naar Grondstof (VANG). Zo heet het programma dat IenM is gestart in 2014. Bewust omgaan met de materialen die de natuur ons levert, stoffen hergebruiken en minder afval in ons milieu terecht laten komen; dat is het streven. Het Rijk werkt samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en (semi)overheden aan het versnellen van die transitie. In ‘Van Deur tot Deur’ delen de verschillende partijen, die te maken hebben met VANG, hun ervaringen.

Circulair

De uitdaging is te groeien door te vergroenen. Hiervoor is een verandering nodig naar een circulaire economie. Een economie waarbij het hergebruik van producten en grondstroffen gemaximaliseerd - en waarde vernietiging geminimaliseerd wordt.

Birgit op de Laak
Wethouder Horst aan de Maas

‘Onze gemeente boekt uitstekende resultaten op het gebied van de inzameling van plastic verpakkingen. Op het afgelopen Afvalcongres ontvingen we, voor het tweede jaar op rij, een Recycle Award uit handen van Nedvang, de uitvoeringsorganisatie die de regie voert over de inzameling en recycling van verpakkingen.

Vanaf 2010 zamelen we plastic verpakkingsafval gescheiden in. In het begin gebruikten we de zakken van Plastic Heroes. In 2012 zijn we overgegaan op inzameling met kliko’s. De inwoners kunnen deze elke twee weken buiten zetten. Dit jaar hebben we de plastic container omgedoopt tot PMD-container. Nu mogen plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankpakken samen in één container. Dat maakt het voor burgers nog

gemakkelijker om verpakkingen aan te bieden voor recycling.’

Gemakkelijk gemaakt
‘Grootste succesfactor is dat het scheiden van afval gemakkelijk is gemaakt en het aanbieden van ongescheiden afval –restafval- wordt ontmoedigd. Restafval is immers ongeschikt voor recycling en gaat rechtsreeks richting verbrandingsoven. De service voor het scheiden van afval is hoog: bijna alle afvalstromen worden aan huis opgehaald. Het aanbieden van restafval is voor inwoners minder aantrekkelijk. Ten eerste omdat we restafval inzamelen in zakken: de voormalige restafvalcontainer wordt nu gebruikt als PMD-container. Ten tweede omdat mensen voor de zakken moeten betalen.’

Inzet
‘Maar het is vooral dankzij de medewerking van onze inwoners dat meer dan 90% van het huishoudelijk afval uit Horst aan de Maas wordt hergebruikt. Zij hebben voor hun inzet absoluut een Recycle Award verdiend!’

Geert Steeghs
Manager overheidsdiensten, SITA

‘Wij sorteren, in totaal, voor bijna 70% van de Nederlandse gemeenten het ingezamelde kunststof verpakkingsafval in Nederland. Dat gebeurt in onze sorteerinstallatie in Rotterdam, waar we acht materiaalstromen onderscheiden. We gebruiken geavanceerde scheidingstechnieken, zoals infrarood technologie.

Na het sorteren leveren we ‘zuivere materiaalstromen’ aan recyclebedrijven als AKG Polymers en, in de nabije toekomst, aan de nieuwe state-of-the-art fabriek van QCP (zie kader). Deze bedrijven maken op hun beurt weer grondstoffen voor nieuwe producten zoals dashboards of huishoudelijke apparaten. Zo dragen we bij aan het sluiten van de keten.

De afgelopen jaren zaten we op een sorteerrendement van 75%. Dat was met onze opdrachtgevers afgesproken en ook financieel-economisch rendabel. Per 1 januari 2015 hebben wij dit percentage opgeschroefd naar 90%. Dat bracht wel even een schok in de afvalwereld teweeg. Is dat percentage wel realistisch, vroegen vele partijen zich af. Maar het is gelukt. In het eerste kwartaal van 2015 ligt het sorteerrendement in onze fabriek al op die 90%.

In VANG staan forse uitdagingen en ambities geformuleerd. Kunst is die papieren ambities te vertalen naar de praktijk. Op z’n Rotterdams gezegd: ‘Geen woorden, maar daden’. Ons bedrijf is ingespeeld op de toekomst. Kijk naar het inzamelen van drankenkartons en blikjes, die we nu ook sorteren in onze installatie in Rotterdam. Tientallen gemeenten pakken dit nu op. Horst aan de Maas is een mooi voorbeeld van een gemeente die innovatief bezig is. Maar er is nog een enorme winst te boeken.’

QCP bouwt fabriek van de toekomst
QCP bouwt een kunststoffabriek in Sittard-Geleen op het industriecomplex Chemelot. Deze locatie kenmerkt zich als ‘hotspot’ op het terrein van kunststoffen.

QCP is een nieuw bedrijf dat hoogwaardige grondstoffen voor de kunststofverwerkende industrie gaat produceren op basis van gebruikte kunststoffen afkomstig van huishoudens en industrie. SITA is één van de grootste aandeelhouders in de fabriek. De belangrijkste afnemers van de gerecyclede grondstoffen zijn de verpakkingsindustrie, de bouwsector en de automotive industrie. Eind van dit jaar zal de fabriek worden geopend.

Jur Zandbergen
Directeur AKG Polymers

‘AKG Polymers BV is al ruim 45 jaar actief op het gebied van kunststofrecycling. Ons bedrijf in Vroomshoop is bijzonder innovatief. Die innovaties leiden tot recycling van steeds grotere hoeveelheden zachte kunststoffen (polypropyleen en polyethyleen). In onze fabriek produceren we jaarlijks meer dan 35.000 ton recyclaat op een duurzame manier. Inmiddels is ons bedrijf een belangrijke speler in Europa. Onze producten vinden hun weg in auto-onderdelen, tuinmeubelen, huishoudelijke apparaten (stofzuigers, koffiemachines), opbergsystemen (kratten/boxen) en plant- en boomcontainers.’

In onze genen
‘Eerst verwerkten wij alleen industrieel kunststof. De aanvoer kantelde toen

industriële bedrijven zelf hun kunststoffen gingen recyclen. Recycling zit echter in onze genen. We zijn ons gaan toeleggen op het verwerken van kunststof consumentenafval. Ondernemen is ook vooruitkijken. Onze plannen zijn ambitieus. We willen de hoeveelheid gerecyclede kunststoffen uitbreiden tot ca. 50.000 ton per jaar. AKG streeft naar een stevige marktpositie als leverancier van (secundaire) grondstoffen. Dan zal er vanzelfsprekend meer (kunststof) afval ingezameld moeten worden.’

Geen onzinverhalen
‘De overheid zal consumenten daarbij zo veel mogelijk moeten stimuleren en ondersteunen. Leg daarbij duidelijk uit hoe het zit, vertel geen onzinverhalen en maak het hele proces transparant. Laat duidelijk zien wat er werkelijk met het ingezamelde afval gebeurt. Zodoende blijven mensen gemotiveerd. Alleen zo kunnen we tot in lengte van dagen van de resources van onze prachtige doch kwetsbare planeet genieten.’

Jaarlijks worden wereldwijd 265 miljoen ton kunststoffen geproduceerd, waarvan in Europa 46 miljoen ton. Daarvan werd in 2014 nog maar 6,5 miljoen ton gerecycled. De rest is nog in gebruik of – waarschijnlijker – gestort, verbrand als restafval of eindigt als zwerfafval op land of in zee. Voor bedrijven die gerecyclede kunststoffen verwerken tot nieuwe grondstoffen, zoals AKG Polymers, is er letterlijk nog een wereld te winnen.

Eelco Smit
Director Sustainability
Group Sustainability,
Philips International B.V.

‘Sinds 2009 zijn wij binnen Philips bezig met projecten rond gerecycled plastic. In 2010 hebben wij de eerste producten met gerecycled plastic gelanceerd. Op dit moment gebruiken wij deze in meerdere stofzuigers, Senseo koffiezetapparaten en strijkijzers. Continu zijn we bezig nog meer gerecycled plastic toe te passen in onze producten.’

Ontwerp aanpassen
‘Samenwerking in de keten is van groot belang voor het slagen. Gerecycled plastic heeft andere eigenschappen dan nieuw plastic. Alleen door een directe samenwerking tussen recycler en producent kunnen materialen worden ontwikkeld die voldoen aan alle eisen.

Verder merken wij dat –wanneer we nieuwe producten ontwerpen voor gebruik van gerecycled plastic– er meer mogelijkheden zijn om gerecycled plastics toe te passen. Het ontwerp van het product wordt dan aangepast aan de eigenschappen van het gerecyclede materiaal.’

Innovatie versnellen
‘Op dit moment zijn de toepassingen van gerecycled plastic nog steeds beperkt. Vaak kan het niet worden gebruikt voor onderdelen die in contact staan met voedsel of gekleurde, plastic onderdelen. Om dit mogelijk te maken, is verdere innovatie nodig. Wij geloven dat die innovatie zal versnellen wanneer meer producenten gerecycled plastic gaan toepassen. De Nederlandse overheid kan als ketenregisseur van het kunststofkringloop ketenakkoord hierin een belangrijke rol spelen: door partijen aan elkaar te verbinden en zo deze innovatie te versnellen.’

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit