Samen Werken
IenM en partners

SAMEN
WERKEN
aan ...

Het ministerie van IenM beschikt over enorme hoeveelheden data, waarvan het grootste deel per 1 januari 2015 voor iedereen – van burger tot bedrijf – toegankelijk is en rechtenvrij te gebruiken. Daarmee voldoet IenM aan de richtlijn Open Data, die stelt dat EU-lidstaten (openbare) overheidsinformatie voor 18 juli van dit jaar voor hergebruik beschikbaar stellen. Dit alles uiteraard met inachtneming van de geldende privacyregels. Met die vrijgekomen data kunnen bedrijven onder andere websites en apps bouwen. De bekendste is waarschijnlijk wel Buienradar, die gebruik maakt van KNMI-gegevens. Daarnaast beschikt IenM over veel geodata: over water, ruimte en wegen. Deze maken het voor bedrijven mogelijk steeds meer diensten en praktische toepassingen te ontwikkelen. Hoe meer data je namelijk aan elkaar verbindt, hoe meer nieuwe oplossingen er ontstaan. Lees meer over de al bestaande apps en de mogelijkheden die nog in het verschiet liggen.

Toegankelijk en rechtenvrij

Rien Bout

Lid van het IenM kernteam ‘Anders omgaan met Data’

Martine van Heijnsbergen

Senior adviseur, Dienst Wegverkeer (RDW)

Johan van der Schuit

Geospecialist, Planbureau voor de Leefomgeving

Chris van Aart

2CoolMonkeys

Toekomst nog spannender

‘Het begon tijdens de Innovatie-Estafette in 2011. Daar zei onze minister toe dat we per 1 januari 2015 alle openbare data voor gebruik ter beschikking stellen aan andere partijen. Dat is ons ook voor driekwart gelukt met alle goed gestructureerde data. Maar we hebben veel meer informatie dan we hadden ingeschat! Dit jaar maken we onze laatste gestructureerde informatie openbaar, tenminste zo lang die informatie de privacy niet schaadt natuurlijk.

We beschikken als IenM vooral over geodata: data over water, weer, ruimte en wegen. Dat zijn onze kroonjuwelen, waar bedrijven nu over kunnen beschikken. Een voorbeeld: met de basisregistratie topografie plus het Actueel Hoogtebestand Nederland als open data, kan een 3D visualisatie van Nederland worden gemaakt. Zo kunnen bedrijven adviseren om zonnepanelen op de juiste plek te plaatsen. Want naast een

groot gebouw vang je natuurlijk weinig zon.

Straks gaan we ook aan de slag met big data. Ook burgers verzamelen data. Hoe kan IenM die gebruiken? Krijgt RWS burgerdata erbij om de kwaliteit van de wegen te checken? Sensoren in auto’s die bijvoorbeeld aan de verkeers-
centrale doorgeven waar oneffenheden in de weg zitten. En onze smartphones die de kwaliteit van de lucht overdragen aan het RIVM, waardoor longpatiënten meteen weten of zij naar buiten kunnen zonder problemen. Energieonderzoek Centrum Nederland gaat aan de slag met een prototype om dat laatste mogelijk te maken.

IenM heeft bij al deze ontwikkelingen een verbindende rol: wij brengen kennis en mensen samen, kijken waar kansen liggen en halen de daarvoor benodigde informatie op bij onze collega’s. De toekomst wordt nog spannender!’

Definitieve dienstverlening

‘Sinds september 2012 stellen we als RDW technische voertuig-
gegevens uit het Kenteken-
register beschikbaar als open data, gratis en vrij voor hergebruik. In eerste instantie als proef, maar sinds 1 januari 2014 als definitieve dienstverlening. In 2014 is het gebruik ten opzichte van de proefperiode verdrievoudigd en opgelopen tot ruim 78 mln. transacties en ruim 3.300 actieve (her)gebruikers. Een groot succes dus.

Inmiddels zijn er tientallen websites en apps die gebruik maken van de Voertuig Open Data – zoek maar eens naar kentekeninformatie in een willekeurige zoekmachine… Een mooi voorbeeld is AutoAlert, een toepassing ontwikkeld voor tankstations. Hiermee voorkomen ze dat voertuigen, met valse of gestolen kentekenplaten, onvindbaar zijn nadat ze zijn doorgereden zonder te betalen.

Sinds 30 januari 2014 zijn de openbare gegevens over

parkeergebieden en -tarieven van Nederlandse gemeenten ook toegankelijk als open data. Deze parkeerdata bevatten statische parkeergegevens van straten, slagboom parkeerplekken en betaalde parkeervoorzieningen van gemeenten. Deze toepassingen helpen automobilisten snel een keuze voor een parkeerplaats te maken. En het beperkt het zoek-
verkeer. De bron van de parkeer-
gegevens is het Nationaal Parkeer Register (NPR), een project uitgevoerd in samenwerking met de coöperatie Service Huis Parkeren en Verblijfsrechten en het programma Beter Benutten.

Gekoppeld aan de ambitie van het ministerie om alle niet-gevoelige overheidsinformatie als open data beschikbaar te stellen, loopt binnen de RDW een project om de huidige datasets Voertuig en Parkeren verder uit te breiden, en om nieuwe datasets toe te voegen, zoals gegevens uit het Terugroepregister en gegevens over keuringen.’

Maak er gebruik van!

‘Data zijn voor ons van groot belang. PBL is het derde plan-
bureau van Nederland, naast het CPB en SCP. Wij doen veel strategisch beleidsonderzoek op milieu-, natuur- en ruimtegebied.

Bijna alle data die we gebruiken, komt van externe leveranciers. Van de open data van de over-
heid en het bedrijfsleven zijn we een grootgebruiker geworden. Zowel data van openbare meetnetten als van basis-
registraties en statistische data. In de toekomst zal dit zich uitbreiden naar het gebruik van innovatieve big databronnen. Samenwerking met externe partijen wordt hierdoor voor ons nog belangrijker.

De open data die we zelf naar buiten brengen, is meestal het resultaat van bewerking, analyse of modellering van reeds bestaande data. Op dit moment biedt het PBL zo’n twintig datasets aan, variërend van historische wegenbestanden, geluidbelastingkaarten en

regionale bevolkingsprognoses tot data over het mondiale milieu. Veel milieu-, natuur-, en ruimte-indicatoren staan in het Compendium voor de Leefomgeving, een samenwerkingsverband van het PBL met het CBS en de WUR.
Verder gebruikt de Wereldbank onze mondiale GRIP-wegenkaart, die we hebben gemaakt voor biodiversiteitsonderzoek, om de gevolgen en risico’s van natuur-
rampen in te schatten. RTL plaatste een app op haar web-
site, waarin gebruikers kunnen opvragen hoeveel inwoners een gemeente waarschijnlijk heeft in 2025 en 2040, gebaseerd op de bevolkingsprognoses van het PBL en het CBS.

Vanaf 2015 integreren we het publiceren van open data verder in ons primaire proces. Het doel hiervan is dat data van onder-
zoeksresultaten -direct samen met de rapporten- beschikbaar komt voor journalisten, burgers en bedrijfsleven, vakgenoten en overheden zoals ons eigen ministerie.’

Informatie harmoniseren

‘Nee, rijk worden we er niet van. Maar open data bespaart ons wel ontwikkelkosten van nieuwe apps. Met behulp van het platform Open Data kunnen we geografische data van steden, waterschappen en provincies aan elkaar knopen. Dan krijg je een mooi overzicht van alle wegen, huizen en waterwegen. Maar een wijknummer van een gemeente komt niet overeen met de buurtcodes van het CBS. Dus wat wij doen, is informatie harmoniseren.

Burgers willen graag meer weten over hun eigen omgeving. Woon ik in een veilig buurt, wat is mijn huis waard en hoe gezond is de lucht in mijn wijk? Als we onze Smart City app laten zien, schrikken mensen soms wel van wat we allemaal weten. Maar we werken altijd met openbare data. Gemeenten zijn meer geïnteresseerd in die delen van hun gemeente waarin ze moeten investeren, waar de

meeste ongelukken gebeuren en waar de probleemwijken zitten bijvoorbeeld. En de zakelijke markt wil graag weten waar haar klanten zitten. Denk aan een bedrijf dat zonnepanelen verkoopt; waar wonen mensen die duurzaam gedrag vertonen en bereid zijn daarin te investeren?

De data die deze groepen zoeken, is best aanwezig, maar staat verspreid bij verschillende organisaties. Daar springen wij als bedrijf op in. Door deze data te structureren en samen te voegen in een app bijvoorbeeld. Idealiter een landelijk beeld, waarbij we heel Nederland kunnen bestrijken. Bij sommige bedrijven is het lastig data los te krijgen. Maar soms verloopt het ook soepel zoals bij RWS waarmee we de prachtige Smart City Kaart hebben ontwikkeld met daarin gegevens over waterhoogtes, waterwegen, kunstwerken, havens, bruggen, tunnels, dijken, oevers en bodem.’

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit