In Vogelvlucht
Zie waar IenM actief is

Dit jaar worden de meeste projecten van Ruimte voor de Rivier opgeleverd. Projecten waar verhoging van de waterveiligheid hand in hand gaat met het stimuleren van kansen voor natuur, recreatie en economie. Zoals bij Lent, aan de noordoever van de Waal bij Nijmegen.

Lees meer

De Waal vernauwt zich bij Nijmegen in een scherpe bocht. Wanneer er vanuit Duitsland veel water wordt aangevoerd, ontstaat er stuwing in deze flessenhals. In 1993 en ’95 leverde dit hoogwater grote risico’s op voor Nijmegen en vooral voor het aangrenzende poldergebied; het water stond tot bovenaan de dijk, evacuatie van mensen en dieren was noodzakelijk.

Om deze risico’s bij grote pieken in de waterafvoer te verkleinen, konden maatregelen niet uitblijven. Een verbreding van de rivier – in de vorm van een nevengeul – vormt een betere en meer duurzame oplossing dan een klassieke ophoging van de dijken. Het eiland dat hierdoor ontstaat, wordt een uniek rivierpark. Een aanwinst voor de Nijmegenaren.
www.ruimtevoorderivier.nl

Prachtig

‘Ik weet al precies waar ik ga staan bij de oplevering. Een plek waarvandaan je het hele gebied kunt overzien. Ik vind Lent één van onze topmaatregelen. Prachtig! Neem de bruggen over de nevengeul. De kleine brug is heel bijzonder: hij is bol, waarbij de auto’s op het hogere middenstuk rijden. De lagere zijkanten, op dijkhoogte, zijn voor fietsers en voetgangers. Die brug is het icoon van het project.
De dijk is zo’n 350 meter landinwaarts gelegd. Er is een nevengeul gegraven, waardoor er een eiland achterblijft. En er is een nieuwe kade aan de noordoever van de Waal gelegd. Die is zo ontworpen, met een damwand erin, dat je altijd dicht bij het water kunt komen, ongeacht hoe hoog of laag de rivier staat.
Dat is wel een beetje jammer: er zijn heel veel bijzondere constructies gebouwd, maar het meeste zie je niet meer als het straks af is. Dat zit onder de grond. Ook de nieuwe pijlers van de spoorbrug zijn heel bijzonder, bijvoorbeeld.’

Cor Beekmans
Riviertakmanager RWS

Genieten

‘Natuurlijk was het schrikken, toen we in 2000 te horen kregen dat we weg moesten voor de nevengeul. Wij en nog 48 huizen op ons rijtje. Onbekend maakt onbemind, dus dan zet je je hakken in het zand. Maar in daarop volgende jaren krijg je meer informatie, begint het idee te bezinken. En dan ga je ook de voordelen zien. We hebben een andere plek gekregen, waar ik meer ruimte heb. We hebben een nieuw huis gebouwd, en een nieuwe, moderne garage, met een showroom. Mijn vaste lasten zijn veel lager.

Het hele project is supermooi geworden. Het water was altijd ver van je af, en nu zitten we er veel dichter bij. Dus je ziet de hele tijd de veranderingen in het water en het licht. Echt schitterend. Dat vinden heel veel mensen. Als je ziet hoeveel mensen uit Nijmegen, maar ook uit Lent, op zondag over de promenadebrug wandelen en over de dijk. Iedereen zit gewoon te genieten!’

Frank Pluym
Eigenaar Garage Frank Pluym in Lent

Uniek landschap

‘Er zijn wel meer grote projecten in Nederland, maar wat Lent bijzonder maakt, is dat je echt een uniek landschap creëert. Dit is het eerste stedelijke rivierpark van Nederland, waar het straks fantastisch is om te wonen en te recreëren.
We houden steeds zoveel mogelijk rekening met de bewoners van het gebied. En we betrekken ze ook. Hier staan geen grote hekken om de bouwplaats, het is eerder één grote kijkdoos. Er is een app met informatie, er zijn uitzichtpunten, en elke vier weken geven we een rondleiding door het gebied. Wij worden nog gemist als we straks klaar zijn. Samen met onze landschapsarchitect hebben we de geul en het nieuwe eiland zo goed mogelijk ingepast in het gebied. Veel oudere elementen hebben we laten staan. Zoals resten van een strandbad en van de Tweede Wereldoorlog, en van het oude fort Knodsenburg.
Ik ben trots op de manier waarop we dit eindresultaat hebben bereikt. Samen met de politiek, de opdrachtgever en omwonenden hebben we geprobeerd alle belangen te bedienen. Dat is de sleutel voor het succes.’

Adriaan de Jong
Projectmanager namens de bouwcombinatie i-Lent

Waterveilige stad

‘Op de noordoever van de Waal wordt momenteel het nieuwe stadsdeel Waalsprong gebouwd met 12.000 nieuwe woningen. De dijkverlegging levert een robuuste oplossing voor de waterveiligheid van dit woongebied op.
Nijmegen heeft van meet af aan de nadruk gelegd op de dubbele doelstelling van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’: verbeteren van de waterveiligheid en versterken van de ruimtelijke kwaliteit. De ingreep in de Waal vindt plaats in stedelijk gebied, pal tegenover de historische binnenstad van Nijmegen. Waar op de ‘andere’ oever gebouwd wordt aan het stadsdeel Waalsprong, vormt het langgerekte stadseiland – dat ontstaat met het graven van de nevengeul voor de Waal – een verbindende schakel tussen de beide oevers. Dit wordt een uitgestrekt rivierpark met een mix van water en natuur, wonen en recreatie.
Op de zuidoever vormen we een verouderd industriegebied om tot de nieuwe stadswijk Waalfront. Waar Nijmegen zich in voorbije decennia met de rug naar de rivier had gekeerd, benutten we nu veel nadrukkelijker de waarde en de kansen van de rivier. Nijmegen omarmt de Waal.’

Bert Velthuis
Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Nijmegen

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit