De Etalage
Een specifiek project uitgelicht
Vlotter, veiliger, beter geïnformeerd

Eén van de prioriteiten van IenM is dat weggebruikers vlotter, veiliger en beter geïnformeerd hun bestemming bereiken. In een steeds drukker wordende stedelijke omgeving is dit essentieel voor de doorstroming en het maximaal benutten van bestaande en nieuwe infrastructuur. De technologische veranderingen gaan razendsnel. Rijkswaterstaat (RWS) stimuleert vernieuwingen als antwoord op toekomstige vraagstukken.

Innovatiebehoefte

‘Als grote opdrachtgever hebben we een belangrijke taak ervoor te zorgen dat de markt voldoende wordt uitgedaagd om te innoveren’, aldus Jan Hendrik Dronkers (directeur-generaal, RWS). ‘Door ruimte te scheppen om te experimenteren in de praktijk. Maar ook door duidelijk te zijn over de innovatiebehoefte’. Samen met medeoverheden, marktpartijen en kennisinstellingen is een Innovatieagenda opgesteld, met daarin de vragen die de komende jaren de hoogste prioriteit hebben.

Innovatiecentrale

De Innovatiecentrale in Helmond vormt daarbij een proeftuin, waar RWS samen met andere overheden, bedrijven en kennisinstituten onderzoekt hoe verkeersmanagement-
systemen, actuele verkeersinformatie, route-informatie en communicatietechnieken aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo zal binnen tien jaar circa tweederde van de voertuigen –via ingenieuze technieken en toepassingen in en rondom vervoersmiddelen- op de Nederlandse wegen met elkaar kunnen communiceren.

Innoveren is hét antwoord op toekomstige mobiliteitsvragen. Met groeiende steden, nieuwe (informatie)technologie, toenemende mobiliteit en verduurzaming, staan we voor grote, maatschappelijke uitdagingen. Willen we ons land veilig, bereikbaar en leefbaar houden, dan zijn slimme, nieuwe en duurzame oplossingen noodzakelijk. Ontwikkeld in samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Zo ontstaan innovaties als de inzet van drones voor slim verkeersmanagement, het ondervangen van spookfiles middels apps en ‘platooning’, het voorkomen van files door personen- of vrachtauto’s in een ‘peloton’ te laten rijden.

Lees meer

Spookfiles

Iedere Nederlander heeft wel eens in een spookfile gezeten. Zeker 1 op de 5 files in Nederland is namelijk zo’n spookfile; veroorzaakt door weggebruikers die onverwachts remmen op drukke wegen. Spookfiles zijn te voorkomen door gelijkmatig te rijden, soms onder de maximumsnelheid. Spookfile apps kunnen daarbij helpen. De automobilist ontvangt informatie over de snelheid en het remgedrag van voorgangers en kan daarop anticiperen. Op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven vindt een proef plaats.

Drones

Tijdens Concert at Sea (26-27 juni) zette RWS voor het eerst -als experiment- drones in als hulp om het verkeer te regelen. Doel was onder andere te leren wat drones kunnen betekenen in het beperken van filevorming, het sneller oplossen van incidenten en het bieden van nog actuelere verkeersinformatie. Het inzetten van drones is één van de initiatieven waarmee minister Melanie Schultz van Haegen de ontwikkeling van innovatieve technieken stimuleert voor een betere mobiliteit.

Platooning

Na een succesvolle proef op de openbare weg in Zwolle begin dit jaar, wil Nederland tijdens het EU-voorzitterschap in 2016 een European Truck Platooning Challenge organiseren. Vanuit verschillende Europese steden rijden twee of drie zelfrijdende trucks, van diverse automerken, in colonne naar Nederland. Met als doel: leren door te doen en zo automatisch rijden een stap verder brengen. RWS en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) werken hierin samen met Europese kennisinstellingen, logistieke dienstverleners, bedrijven en overheden.

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit