Wereldwijd
IenM over de grens

Deltacoalitie

Lerenvan elkaarsexpertise

Nederland gaat zich nadrukkelijker inzetten om de waterveiligheid en waterzekerheid in de wereld te verbeteren. Vóór 2019 moeten de waterproblemen in minstens 8 stedelijke delta’s meetbaar zijn verminderd. De ambitie daarbij is om Nederland als "centre of excellence" neer te zetten op het wereldpodium. Dat is het doel van de Internationale Waterambitie (IWA), waarin het ministerie van Infrastructuur en Milieu op internationaal watergebied samenwerkt met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken. Zij doen dit onder meer in de Deltacoalitie, waarin Nederland en een tiental andere deltalanden nauw gaan samenwerken. Met één van die landen, Myanmar, bestaat al een nauwe samenwerkingsovereenkomst die voor beide partijen profijtelijk is.

Kwetsbaar

Geen delta is gelijk. Er zijn bijvoorbeeld grote verschillen in welvaart en in bevolkingsdichtheid. Maar de overeenkomsten geven de doorslag. De delta is vrijwel altijd de regio van het land waar de meeste inwoners leven en waar het economische hart ligt. En het is de regio die het kwetsbaarst is voor klimaatveranderingen. In Nederland zagen we die kwetsbaarheid nog heel sterk in 1993 en 1995 toen de dijken langs de grote rivieren het dreigden te begeven. In Myanmar zorgde de orkaan Komen in juli 2015 voor enorme overstromingen in grote delen van het land, waaronder de delta van de Ayeyarwady-rivier.

Leren

Kennis delen en leren van elkaar is één van de pijlers onder de Deltacoalitie. In de samenwerking met Myanmar wordt dat al in de praktijk gebracht. Studenten en net-afgestudeerden, zogeheten Young Water Professionals, zijn opgeleid met behulp van de TU Delft.
Ook krijgen ze de gelegenheid praktijkervaring op te doen bij Nederlandse bedrijven die inmiddels in Myanmar een aantal waterprojecten uitvoeren.

Tropische buien

Nederland leert weer van Myanmar. In de nabije toekomst zal het in Nederland vaker langer en harder regenen. Myanmar heeft daar als tropisch land ervaring mee. Houden onze dijken dat? Dijken kalven niet direct af door de tropische bui. Meestel groeit er gras op de dijk en kan het de regen wel hebben. Maar tropische buien leiden wel tot snelle en krachtige afvoergolven, waardoor dijken snel kunnen beschadigen. Nederland leert van Myanmar hoe dat proces in z’n werk gaat.

Vooruit kijken

De overstromingen in juli 2015 lieten zien dat Myanmar erg kwetsbaar is, maar ook dat het adequaat reageert op rampen. Als een dijk dreigt door te breken, wordt er snel gewerkt om die te herstellen. Maar dat is niet genoeg. Toekomstige klimaat-
veranderingen zullen Myanmar nog kwetsbaarder maken. Tijdens de overstromingen heeft een Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team) geadviseerd om rampen zoveel mogelijk vóór te zijn. Bijvoorbeeld door zwakke stukken dijk te versterken vóór ze een probleem vormen. Ook wordt gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn van de bevolking. Vaak is er nog te weinig besef dat het aanleggen van een weg of het planten van bomen een dijk ernstig kan verzwakken.

Integrale aanpak

De projecten waarin Myanmar en Nederland samenwerken, gaan verder dan alleen waterveiligheid.
Zo loopt er een project waarbij onderzocht wordt hoe de Ayeyarwady-rivier beter bevaarbaar kan worden gemaakt. Een ander project speelt zich af rond het Meikhtila-meer.

Daar wordt in een integrale aanpak gekeken naar waterkwaliteit, verbetering van de irrigatie en dus van de landbouw, en naar het gecontroleerd aansturen van de waterloop in het gebied. In totaal lopen er vijf van deze zogeheten Learning-by-doing-projecten. Waarbij overheden, kennisinstituten en bedrijven nauw samenwerken om Myanmar klimaatbestendiger te maken en economisch vooruit te helpen.

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit