In Vogelvlucht
Zie waar IenM actief is

Vers van de pers: het duurzaamheidsverslag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het is de eerste keer dat een ministerie gestructureerd verslag doet van de duurzaamheid binnen de eigen bedrijfsvoering. Lees hoe het ministerie werkt en samenwerkt aan doelen die draaien om People, Planet & Prosperity.

Eerste stap in Volwassenwording

‘Met dit verslag laten we de buitenwereld zien dat IenM hard werkt aan verduurzaming. Het is een eerste stap in de volwassenwording van het duurzaamheidsbeleid van IenM.

Het verslag laat zien wat we doen en hoe we presteren. De uitkomsten verschillen per onderwerp. Sommige zaken zijn al jaren onderdeel van onze bedrijfsvoering, andere aspecten hebben we pas onlangs ingevoerd. Ambitie is koploper te zijn binnen de Rijksoverheid. Uiterlijk in 2030 willen we een volledig klimaatneutrale organisatie zijn.

Het verslag gebruiken we om intern en extern, bijvoorbeeld met leveranciers, in gesprek te gaan over duurzaamheid. We zijn nog niet waar we moeten zijn. Het aantal gevlogen kilometers is in 2015 met ruim 12 procent gestegen ten opzichte van 2014. Dat heeft te maken met het EU-voorzitterschap en de klimaatconferentie in Parijs. Ook het wagenpark blijft een aandachtspunt. Elektrische of hybride auto’s moeten dieselauto’s vervangen. Wij zijn op de goede weg, maar willen graag in gesprek met onze stakeholders om samen nieuwe duurzame wegen in te slaan.’

Bart Veuger
Senior adviseur Integrale Bedrijfsvoering, IenM

People

Meer personele mobiliteit, minder ziekteverzuim, vrouwen aan de top, inzet van arbeidsbeperkten en culturele diversiteit. Dat is het streven van het ministerie van IenM. Gedeeltelijk lukt dit al. Het aantal vrouwen aan de top bij IenM ligt ruim boven de norm. Dat geldt ook voor de inzet van arbeidsbeperkten.

Het ziekteverzuim is vergeleken met het totaal binnen het Rijk (5,2 procent in 2015) niet slecht, maar ligt wel boven de norm van vier procent. Dat is een aandachtspunt, want fysieke vitaliteit is een belangrijk aspect van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Concrete programma’s over hoe om te gaan met werkdruk en tijdige signalering van te hoge werkdruk, helpen hierbij.

Planet

IenM streeft naar een volledig klimaatneutrale organisatie. We zetten daarom in op het reduceren van de eigen CO2-uitstoot. Sinds 2012 neemt IenM deel aan het Lean and Green-programma van Connekt. In dat kader hebben we toegezegd om in vijf jaar tijd onze CO2-uitstoot als gevolg van de eigen huisvesting en mobiliteit, terug te brengen met 20 procent.

En dat is gelukt! Onder andere door ons wagenpark te vergroenen en te verkleinen, door biobrandstoffen te gebruiken en door de inkoop van Nederlandse groene windenergie. Ook bewuster reisgedrag, het gebruik van videoconferencing en flexibel werken heeft hieraan bijgedragen.

Prosperity

Het uitgangspunt bij alle inkopen van het ministerie van IenM is circulair dan wel volledig duurzaam. Leveranciers worden uitgedaagd om met de meest duurzame, maar ook meest sociale oplossing te komen. We kijken naar hoe we CO2-uitstoot kunnen voorkomen en compenseren. En we besparen op energie en papier tijdens een inkooptraject.

Bovendien wil IenM binnen het Rijk proeftuin zijn voor innovatieve duurzame inkooptrajecten. In 2015 heeft dit geresulteerd in een Europese aanbesteding met betrekking tot het hergebruik van vloerbedekking en raambekleding. Hierbij vroeg IenM de markt ‘verder te gaan dan normaal’. De oplossing voor duurzame verwerking van de oude vloerbedekking was niet het bekende: ‘afvoeren naar de oorspronkelijke fabrikant’. Het tapijt werd in plaats daarvan gedoneerd aan een sociaal-maatschappelijke organisatie en via hen hergebruikt op een andere locatie. Bijkomende ‘winst’ is dat de inschrijvers die dit keer niet wonnen, worden gestimuleerd om beter na te denken over duurzaamheidsaspecten bij een volgende aanbesteding.

Binnenkort formuleert het ministerie algemeen beleid rond circulair inkopen, waarmee alle IenM-onderdelen aan de
slag kunnen.

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit